Finance

VWS subsidieert overstap naar loondienst

VWS subsidieert overstap naar loondienst

Het ministerie van VWS stelt tot 100 duizend euro per medisch specialist beschikbaar om de overstap van vrij ondernemerschap naar loondienst te vergemakkelijken. Dit komt naar voren uit de regeling transitiegelden bij de invoering integrale tarieven die minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. VWS verwacht dat rond de 1250 specialisten van de regeling gebruik maken.

Met de subsidieregeling wil Schippers de financiële belemmeringen voor de overgang naar loondienst wegnemen, zo laat ze de Kamer weten. “Indien een specialist bij de  overstap naar  loondienst geen vergoeding krijgt voor zijn onderneming zal een dergelijke overstap als een minder aantrekkelijke optie gepercipieerd worden”, aldus Schippers.

Het gaat hierbij met name om de goodwill die specialisten in vrije vestiging betalen om deel te mogen uitmaken van een maatschap. Bij de overgang naar loondienst dreigen specialisten dit ‘instapgeld’ te verliezen.

Verdeling

De subsidie van een ton die VWS nu beschikbaar stelt vormt is een gedeeltelijke compensatie. Wel is het bedrag gerelateerd aan de gemiddelde omvang van de goodwill. Deze bedraagt zo’n driehonderd duizend euro per vrijgevestigd medisch specialist. VWS gaat er vanuit dat de resterende goodwill tussen ziekenhuis en medisch specialist wordt verdeeld.  

Uitgaand van een verwachte aantal inschrijvingen van 1250 artsen heeft VWS 125 miljoen euro gereserveerd voor de subsidieregeling. De regeling kent in principe een open einde. “Het is niet zo dat er geen geld meer is na een paar honderd specialisten”, aldus een woordvoerder van VWS. Afgaand op een recente peiling van de Orde van Medisch Specialisten is de animo voor de overstap naar loondienst niet erg groot. Bijna negen van de tien vrijgevestigde medisch specialisten geeft in deze peiling aan ook na invoering van de integrale tarieven in 2015 hun huidige fiscale status als ondernemer te willen continueren.  

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Glenn Mitrasing

3 september 2014

En dit gaat Niet via de NZa en noemen we marktwerking in de zorg? En welke andere groepen mogen dan ook gefinancierd worden behalve specialisten? Of zijn deze er niet?

Top