ACTUEEL

Stijging arbeidsparticipatie onder chronisch zieken

Het percentage mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking die voor tenminste twaalf uur per week betaald werk doen, stijgt.  In 2005 was dit 34 procent, in 2006 al 35 procent en 37 procent in 2007. Jongeren werken evenveel als hun leeftijdgenoten zonder beperking. Dat meldt onderzoeksinstituut NIVEL.

Stijging arbeidsparticipatie

NIVEL-onderzoeker Atie van den Brink: “De redelijk hoge arbeidsparticipatie onder jongeren met een chronische ziekte of beperking tot veertig jaar, laat zien dat er ook voor deze groep kansen zijn om deel te nemen aan de samenleving. Onder de jongeren met een chronische ziekte is de arbeidsparticipatie zelfs gestegen ten opzichte van twee jaar geleden. Het is te hopen dat de economische recessie deze stijging niet meteen teniet doet.”

Samengesteld inkomen

In 2007 ontvangt 36 procent van de huishoudens van chronisch zieken en gehandicapten van 25 jaar en ouder een samengesteld netto maandinkomen van maximaal 1.300 euro per maand. Dit is de som van alle inkomens uit het huishouden na aftrek van verzekeringspremies en loonbelasting, exclusief vakantiegeld, een dertiende maand en toeslagen als huurtoeslag. Het gaat om inkomen uit arbeid, een uitkering en inkomen uit vermogen. Zeven procent van de huishoudens had een netto maandinkomen van minder dan 900 euro. Zes procent ontvangt meer dan 3.300 euro. Bij de hogere huishoudinkomens is in ongeveer de helft van de gevallen de chronisch zieke of gehandicapte zelf de kostwinnaar.

Onderzoek

Het NIVEL heeft vragenlijstgegevens over de maatschappelijke situatie van ruim 2.500 chronisch zieken en gehandicapten van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) geanalyseerd. Download het ‘Rapport Kerngegevens maatschappelijke situatie’.

Meer initiatieven

Vilans heeft het boekje ‘Verstandig ondernemen’ uitgebracht waarin de organisatie laat zien dat mensen met een lichamelijke beperking ook zelfstandig kunnen ondernemen. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken probeert via een tv-spot duidelijk te maken dat jonggehandicapten willen en kunnen werken. Hij wil Wajongers stimuleren om aan het werk te gaan en  vooroordelen wegnemen. Werkgevers denken dat deze werknemers meer tijd en geld kosten en weinig opleveren. Maar veel handicaps vormen niet per definitie een belemmering, vindt Donner.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top