ACTUEEL

CZ verheldert kwaliteitsbeoordeling

Zorgverzekeraar CZ heeft de digitale kwaliteitsinformatie voor het publiek en de achterliggende toelichting met elkaar in lijn gebracht. Over de kwaliteitsbeoordeling waren vragen gerezen nadat NRC Handelsblad berichtte dat CZ verkeerde kwaliteitscijfers over medische behandelingen gaf.

Volgens CZ is er geen sprake geweest van verkeerde cijfers, maar van een verouderde toelichting op de kwaliteitsbeoordeling. Om de kwaliteit van een bepaalde behandeling inzichtelijk te maken, hanteert CZ een sterrensysteem. Tot voor kort gaven deze sterren een relatief oordeel weer: een behandeling kon ‘gemiddeld’, ‘boven gemiddeld’ dan wel ‘onder gemiddeld’ zijn.

Doordat CZ is overgestapt naar een vergelijkingssysteem waarbij de prestaties ten opzichte van een gemiddelde zijn vervangen door absolute indicatoren zijn deze termen niet langer van toepassing. In de toelichting op het sterrensysteem werden deze begrippen echter nog wel gehanteerd. CZ heeft de legenda naar eigen zeggen direct aangepast na de publicatie in NRC. Begrippen als ‘boven- en onder gemiddeld’  zijn vervangen door uitstekend, zeer goed, goed, ruim voldoende en matig.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

20 november 2014

Uitstekend en zeer goed liggen heel dicht bij elkaar, net als goed en ruim voldoende. Daarentegen is een tamelijk groot gat tussen ruim voldoende en matig.

Bovendien: is het assessment waarop CZ dat baseert gevalideerd, d.w.z. vergeleken met waar het in de zorg daadwerkelijk om gaat, ziektelastverloop en/of patiënttevredenheid? Anders weet je als geïnteresseerde in principe nog weinig.

Top