ACTUEEL

ZN roept DSW tot de orde

Zorgverzekeraar DSW is in juni 2014 in een brief door brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) berispt vanwege de kritiek die DSW uit op branchegenoten. De brief is nu door berichtgeving van de Volkskrant naar buiten gekomen.

In de brief, die is ondertekend door voorzitter van ZN André Rouvoet, wijst ZN op het belang van gezamenlijke standpunten voor de leden. “Voor een goede en effectieve belangenbehartiging worden op vele gebieden branchestandpunten geformuleerd en gezamenlijke trajecten gestart en uitgevoerd. (…) Helaas moet het ZN-bestuur constateren dat u zich steeds vaker openlijk distantieert van belangrijke branchestandpunten en zich in de media beschadigend uitlaat over andere zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld op het gebied van de spoedeisende zorg, de aanpassing van artikel 13 Zvw en in het recente verleden uw uitingen over ‘onmaatschappelijk hoge winsten bij andere zorgverzekeraars’. Dit schaadt de goede naam en belangen van alle zorgverzekeraars en is ion strijd met de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap.”

ZN vraagt zich in de brief verder af hoe DSW zichzelf zietten opzicht van andere verzekeraars. “De opstelling van DSW en de wijze waarop u zich nu meermalen publiekelijk over de branche en de collega’s hebt uitgesproken, roepen echter de vraag op hoe u zelf uw positie binnen de vereniging ziet.”

Belachelijk

ZN en DSW hebben naar aanleiding van de brief een onderhoud gehad. Bestuursvoorzitter van DSW Chris Oomen meldt aan de Volkskrant dat hij Rouvoet duidelijk heeft gemaakt dat hij het belachelijk vindt dat ZN hem zo'n brief schrijft.

ZN laat in een reactie op de eigen website weten dat de brief met name bedoeld was om de onderlinge omgangsvormen van de leden onder de aandacht te brengen. "Waar het in deze brief om gaat is dat wij met DSW een gesprek wilden over de manier waarop we met elkaar omgaan binnen de vereniging, waar DSW ook lid van is. Alle leden, dus ook DSW, hebben de  code goed  zorgverzekeraarschap onderschreven. Hierin staan ook afspraken over hoe de zorgverzekeraars onderling met elkaar wensen om te gaan. Daarnaast zijn er binnen de vereniging afspraken over de voorbereiding van standpunten. De brief verwijst daarbij naar de afspraken in de verschillende commissies en werkgroepen waar DSW volledig in participeert." (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Machiel Polak

30 november 2014

Met verbazing en zorg las ik dat ZN DSW een reprimandum geeft over zijn eigenstandige koers. ZN vertoont de neiging tot kartelvorming . De meeste zorgverzekeraars varen min of meer dezelfde koers. DSW bepaalt eigen beleid hetgeen door iedereen ,ook ZN toegejuigd moet worden .
Wordt het geen tijd om in een serieuze markt zorgverzekeringswet koepels af te schaffen?
Dat zal de kwaliteit leefbaarheid in relatie tot administratieve lastendruk en het kostenniveau zeker ten goede komen.

D G o

1 december 2014

De heer Chris Oomen laat zich terecht niet de wet voorschrijven en de mond snoeren.

Wellicht is er nog één stap nodig en dat is uit de ZN-organisatie stappen. Voor de informatieverstrekking heeft DSW ZN niet nodig. Het ministerie van VWS zendt alle relevante info echt wel door naar Schiedam.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

1 december 2014

Dit is een extra interessante ontwikkeling in het kader van Edith Schippers' 2015 jaar van de transparantie.

ZN die de onderlinge leden oproept hun gesprekken binnenskamers te houden in plaats van maatschappelijk relevante visies publiekelijke uit te wisselen!

Gelukkig spreekt DSW die verschillende wel opvattingen uit, waarmee de discussie over inhoud pulbliekelijk gevoerd kan worden én verzekerden id inzicht krijgen in de opvattingen van verzekeraars om ook dáárop hun keuze voor een verzekeraar te baseren.

DSW ga zo door! Andere verzekeraars volg DSW. En ZN verlaat je archaïsche insteek om het imago van verzekeraars (dát al zo bedroevend is) nóg meer schade te berokkenen.
Pak je verantwoordelijkheid om verzekeraars te helpen beter te worden in plaats van hun korte termijn belangen te verdedigen door binnenskamers de verschillen weg te praten. Die tijd is voorbij. En 2015 het jaar van de transparantie is erg dicht bij!

Top