Finance

Gemini duikt diep in rode cijfers

Gemini duikt diep in rode cijfers

Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder heeft over 2013 een negatief resultaat behaald van 5,8 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening die 19 december 2014 is gepubliceerd.

Het negatieve resultaat valt voor een groot deel toe te schrijven aan de post bijzondere waardevermindering van vast activa. De grond die het ziekenhuis in bezit heeft is in 2013 een miljoen euro minder waard geworden. Daarnaast is een bedrag afgeboekt voor investeringen die zijn gedaan voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Deze plannen zijn vanwege geldproblemen inmiddels van de baan.

Het is het derde jaar op rij dat het Gemini een negatief resultaat boekt. In 2010 viel nog een plus van vier ton te noteren, maar in 2011 veranderde dit in 2 ton verlies. In 2012 zette de daling zich door en werd een negatief resultaat geboekt van 2,1 miljoen euro.

Door het negatieve resultaat staat de solvabiliteit van het ziekenhuis onder druk. In 2013 zakte de solvabiliteit van het ziekenhuis tot vijf procent. Dat is een daling van zeven procent in vergelijking met het jaar ervoor.

Beschikbaarheidsbijdrage

Onlangs werd bekend dat zorgverzekeraar VGZ het Gemini Ziekenhuis te hulp schiet door voorlopig de kosten te vergoeden voor spoedeisende hulp die het Gemini Ziekenhuis in Den Helder maakt. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had eerder besloten om de aanvraag voor een beschikbaarheidsbijdrage voor het Gemini te weigeren. Zonder de hulp van VGZ zou het Gemini in acute financiële nood terecht komen.

MCA

Het Medisch Centrum Alkmaar, de grote broer van het Gemini Ziekenhuis, maakte tegelijkertijd de jaarcijfers over 2013 bekend. Het MCA behaalde een positief resultaat van ruim 13 miljoen euro. De solvabiliteit van het Alkmaarse ziekenhuis steeg door het resultaat naar 21,4 procent.

Per 1 januari 2015 gaan beide ziekenhuizen verder onder één stichting. De medewerkers van beide ziekenhuizen komen per die datum in dienst van deze stichting. Ook maken leveranciers en zorgverzekeraars afspraken met de stichting MCA Gemini Groep en niet meer met één van beide ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top