Tech

Jeroen Bosch haalt gelijk in EPD-affaire

Jeroen Bosch haalt gelijk in EPD-affaire

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft in 2011 terecht het contract met de Portugese IT-leverancier Alert verbroken. Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep bepaald. Wel is het nog onzeker of het ziekenhuis hiermee ook geldelijke genoegdoening krijgt.

Volgens het Gerechtshof is Alert in gebreke gebleven doordat het deadlines voor oplevering en implementatie van een elektronisch patiëntendossier (EPD) niet wist te halen. Ook vertoonde het EPD bij de eerste testen grote functionele mankementen. Dat Alert en het JBZ tussentijds een nieuw tijdspad verkenden doet volgens het Gerechtshof niets af aan de oorspronkelijke contractafspraken, deadlines incluis.

Volledige commitment 

Volgens Alert was het welslagen van het EPD-traject een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eén en ander was volgens Alert ook contractueel vastgelegd. Zo bepaalde het contract onder meer dat “voor het welslagen van het project de volledige commitment” van het JBZ noodzakelijk was. Op grond hiervan oordeelde de rechtbank in Den Bosch in 2011 dat het JBZ het contract met Alert niet eenzijdig had mogen opzeggen.

Tegenover het gerechtshof betoogde Alert dat de problemen rond het EPD voor een belangrijk deel op het conto van het JBZ komen. Zo zou het JBZ testplannen hebben opgesteld zonder Alert hierbij te betrekken. Ook zou het JBZ niet alle testplannen met Alert gedeeld hebben. Daarnaast waren de testers onvoldoende voorbereid.  

Het gerechtshof gaat niet mee in de redenering. Volgens het hof impliceerde de overeenkomst niet dat het JBZ en Alert in gezamenlijkheid de benodigde software zouden ontwikkelen. Toen in de loop van 2011 duidelijk werd dat Alert de opleveringsdeadlines niet zou halen, ondanks een laatste kans die het JBZ destijds bood, stond het ziekenhuis in haar recht met opzeggen van het contract, oordeelt het hof nu.

Het JBZ sloot in 2008 een definitief contract met Alert voor de aanlevering van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD), alsmede een Zorg Logistiek Systeem (ZLS). Dit moest er toe leiden dat het JBZ vanaf 1 januari 2012 volledig papierloos zou gaan werken. Alert stond goed aangeschreven, maar de Alert-software bleek in de praktijk slecht aan te sluiten op de juridische en organisatorische eigenaardigheden van de Nederlandse zorg.  

Claim 

In totaal claimt het JBZ een schade van ruim 23 miljoen euro te hebben geleden als gevolg van de affaire. In het hoger beroep zal het gerechtshof zich slechts uitspreken over een claim van 1,5 miljoen euro. In afwachting van aanvullende informatie van de kant van het JBZ houdt het hof een beslissing over deze vordering aan tot 17 maart. Jet JBZ eist daarnaast in een civiele procedure nog de terugbetaling van de gemaakte investeringskosten van ruim 1,1 miljoen euro plus een schadevergoeding van acht miljoen euro.

De uitspraak van het gerechtshof kan van belang zijn voor het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, Bernhoven in Uden en het Atrium MC in Heerlen. Ook deze drie ziekenhuizen liggen met Alert in de clinch over moeizaam verlopen software-projecten, waarbij de partijen over en weer forse schadevergoedingen eisen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top