ACTUEEL

Assist neemt thuiszorg STMG over

Assist neemt thuiszorg STMG over

Dienstverlener Assist wil een groot deel van de thuiszorgactiviteiten en de volledige huishoudelijke hulp van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) overnemen. Na de recente overname van Cordaan Thuisdiensten door Incluzio is dit de tweede grote overname in korte tijd door een particuliere partij.

De resterende thuiszorgactiviteiten worden overgenomen door zorgaanbieder STMR in Tiel. Vanwege de penibele financiële situatie maakte STMG vorig jaar al bekend de organisatie te willen opsplitsen. Over 2013 leed STMG een verlies van 2,2 miljoen euro. In 2012 bedroeg het verlies 890 duizend euro.

Door activiteiten af te splitsen hoopt STMG de continuïteit van zorg zeker te stellen en zo veel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Onlangs droeg STMG de jeugdzorg al over aan de GGD’en Gelderland Midden en Gelderland Zuid. De unit Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk maakt sinds 1 maart deel uit van STMR. Daarnaast zijn STMG, STMR en Assist al geruime tijd met elkaar in gesprek over de thuiszorg en huishoudelijke hulp.

STMG en Assist kennen elkaar goed. In nauwe samenwerking hebben zij in 2011 het samenwerkingsverband STMG Hulp bij het Huishouden opgericht. De overname wijkt echter af van de gebruikelijke strategie van Assist, die geënt is op het aangaan van samenwerkingsverbanden.  “De noodzaak bij STMG was echter zo groot, dat we hebben besloten tot volledige overname”, zegt Ger Henstra, operationeel directeur van Assist. “Bovendien betreft het een gebied waarin we geen andere samenwerking hebben.”

De Cliëntenraad en Ondernemingsraad van STMG hebben inmiddels een positief advies gegeven over de overname. Ook de zorgverzekeraars hebben ingestemd. De betrokken partijen hebben hun voornemen gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Samenwerking

De beoogde overheveling van de activiteiten moet op 1 april 2015 plaatsvinden. Assist zal de huishoudelijke hulp alsook de verpleging en verzorging – inclusief de ledenservice, personenalarmering en zorgbemiddeling – in de Liemers, de Veluwezoom en in de gemeente Arnhem overnemen. Assist brengt de genoemde activiteiten onder in een apart bedrijf, maar handhaaft voorlopig de naam STMG. De cliënten behouden hun vaste zorgverlener.
STMR zal de verpleging, verzorging en thuisbegeleiding in de gemeenten Tiel, Buren, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem overnemen.

Assist en STMR gaan daarnaast bovenregionaal samenwerken op het gebied van technische verpleging, nachtzorg en palliatieve zorg. “Door kennis en ervaring met elkaar te delen, zijn we in staat om alle inwoners in het gehele gebied de aandacht en kwaliteit te bieden die dergelijke specialistische zorg vereist”, aldus Ron Axt, bestuurder van STMR.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top