ACTUEEL

Ontvlechting leidt tot onrust bij Woonzorg

Zorgconcern Espria en woningcorporatie Woonzorg Nederland ontvlechten hun activiteiten. In antwoord hierop zoekt Woonzorg aansluiting bij branchegenoot Habion. Volgens Het Parool hebben de organisatorische verwikkelingen geleid tot onrust binnen Woonzorg en Espria.

Met de ontvlechting reageren Espria en Woonzorg op het kabinetsbeleid, waarin het scheiden van wonen en zorg, het langer zelfstandig wonen van ouderen en het sluiten van verzorgingshuizen centraal staan. Daarmee vervalt ook de rationale achter de gezamenlijke aansturing van Espria en Woonzorg, zoals die tot voor kort in de vorm van een personele unie was geregeld.

De woningcorporaties Woonzorg Nederland en Habion onderzoeken nu een nieuwe personele unie om -zoals Woonzorg het noemt- "samen de uitdagingen van de seniorenhuisvesting in Nederland beter op te kunnen pakken". Habion en Woonzorg Nederland zijn naar eigen zeggen de enige twee landelijk werkende corporaties op het terrein van seniorenhuisvesting met tienduizenden woningen in bezit dan wel beheer.

Volgens Het Parool voelt de ondernemingsraad zich overvallen door de plannen voor een personele unie. De krant baseert zich op correspondentie tussen de directie van Woonzorg Nederland en de ondernemingsraad. Behalve geïrriteerd over het feit dat ze niet vroegtijdig gekend is een mogelijk bestuurlijk samengaan met Habion, is de or volgens Het Parool kritisch over de 'geldverslindende zigzagkoers' die laat zien dat de organisatie niet in control is.

Afgaande op de jaarverslagen is duidelijk dat zowel Espria als Wooonzorg in de hoek zitten waar de klappen vallen. Woonzorg boekte over 2013 een negatief resultaat zien van ruim 33 miljoen euro, waar het bedrijf ook in 2012 al 32 miljoen euro verlies leed. Worden ook vermogensmutaties meegerekend dan komt het totaalresultaat in 2013 op bijna 90 miljoen euro in de min. Per saldo is in 2013 het groepsvermogen afgenomen van ruim 593 miljoen euro naar ruim 502 miljoen euro.
Espria boekte over 2013 weliswaar een positief resultaat van ruim 20 miljoen euro, maar houdt voor de komende jaren rekening met tientallen miljoenen tot ruim 200 miljoen euro krimp c.q. frictiekosten.

Constructief overleg

Woonzorg Nederland laat in een verklaring op de site weten de beeldvorming te betreuren die is ontstaan na het artikel in het Parool, "juist nu er constructief overleg is met de medezeggenschap". De status van de personele unie tussen Espria en Woonzorg Nederland is op dit  moment niet duidelijk. Op de site van Woonzorg staat gecombineerd bestuursvoorzitter Marco Meerdink niet meer vermeld, terwijl zijn collega-bestuurders nog wel vermeld worden als lid van de raad van bestuur van Espria. Meerdink laat desgevraagd weten niet te willen reageren op de berichten als zou hij teruggetreden zijn als bestuursvoorzitter van Woonzorg. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top