Vastgoed

ZN steunt NZa-advies kapitaallastenproblematiek

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) reageert positief op het advies van de NZa.De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Klink om af te zien van de hardheidsclausule als oplossing voor de kapitaallastenproblematiek van ziekenhuizen. Hiervoor in de plaats stelt de NZa verbreding van de overgangsregeling kapitaallasten voor.

ZN wil problemen gauw opgelost hebben

ZN vindt dat de problemen rondom de kapitaallasten, die zijn ontstaan door het afschaffen van het bouwregime, zo snel mogelijk moeten worden opgelost en hoopt daarom dat de minister snel een besluit neemt. De NZa schetst in haar brief aan de minister een aantal oplossingen voor problemen van ziekenhuizen die zijn ontstaan door investeringen die zijn goedgekeurd toen het bouwregime nog van kracht was. Dit zijn problemen op het gebied van boekwaarde en/of exploitatie.

Afzien van hardheidsclausule

De NZa wil afzien van verdere uitwerking van de hardheidsclausule. Deze kan namelijk juridisch gezien slechts gelden voor instellingen met bijzondere en onvoorziene omstandigheden. Omdat de huidige problemen van algemene van aard zijn, adviseert de NZa een brede overgangsregeling.

Toepassing verbrede overgangsregeling

De brede overgangsregeling geldt alleen voor de kosten van investeringen die voorheen onder het bouwregime van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn goedgekeurd. Dit bouwregime is per 1 januari 2009 afgeschaft. Concreet zou de verbrede overgangsregeling moeten gelden voor twee concrete situaties: een boekwaardeprobleem (wanneer de activa in de balans een hogere waarde vertegenwoordigen dan de waarde in het economisch verkeer) en een exploitatieprobleem.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze nieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top