Finance

ANNO12 werpt definitief handdoek

De nieuwe zorgverzekeraar ANNO12 ziet geen kans om een doorstart te maken. ANNO12 heeft daarom de vergunning bij De Nederlandse Bank (DNB) ingeleverd. Daarmee komt een definitef einde aan de plannen voor oprichting van een nieuwe zorgverzekeraar.

ANNO12 had zichzelf tot doel gesteld om per 1 januari 2015 10 duizend verzekerden aan zich te binden. De zorgverzekeraar in oprichting bleef op ongeveer een derde van dit aantal steken. Toch wilde ANNO12 niet meteen een streep door de  plannen zetten. Dit onderzoek naar een doorstart heeft niet geleid tot voldoende harde toezeggingen op het gebied van financiën en verzekerdeninstroom. De directie van ANNO12 heeft daarop besloten om de activiteiten definitief te stoppen. Dit is gebeurd na raadpleging van de raad van commissarissen en de besturen van de Coöperatie ANNO12 UA en de Stichting Administratiekantoor ANNO12.

Overeenkomstig de toezegging heeft ANNO12 inmiddels de vergunning ingeleverd bij DNB. Een teleurgestelde, maar trotse initiatiefnemer Rob Adolfsen laat weten dat de verdere afwikkeling zorgvuldig en transparant zal verlopen. De komende weken worden de jaarcijfers 2013/2014 beoordeeld door de accountants. Na goedkeuring van deze cijfers door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt het resterende vermogen vereffend met de houders van certificaten van aandelen.

Struikelblok

Hiermee komt een eind aan een vier jaar durende poging om een nieuwe en -volgens de initiatiefnemers- “vernieuwende” zorgverzekeraar van de grond te krijgen. In de Volkskrant stelt Adolfsen dat de reserves die een zorgverzekeraar per verzekerde moet aanhouden een te groot struikelblok zijn gebleken. Per verzekerde gaat het om 850 euro, wat volgens Adolfsen voor een nieuwe toetreder niet of nauwelijks valt op te brengen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top