Tech

JBZ kiest voor EPD ChipSoft

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en ChipSoft hebben een samenwerkingscontract ondertekend voor de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Daarmee kiest het JBZ voor het ChipSoft EPD HiX.

Het JBZ heeft zich bij haar keuze mede laten leiden door de “ruime staat van dienst” van ChipSoft in Nederland. Daarnaast staat HiX volgens JBZ bekend als systeem dat de processen binnen het ziekenhuis goed ondersteunt.

Conflict

De bewezen prestaties van Chipsoft zijn voor het JBZ van bijzonder belang. Het ziekenhuis in Den Bosch heeft juist in februari voor het Gerechtshof een jarenlang juridisch conflict met de Portugese EPD-leverancier Alert afgesloten.  Alert slaagde er niet in binnen de afgesproken termijnen een werkend EPD te leveren, waarop het  JBZ in 2008 het contract verscheurde. Dit was aanleiding voor een slepend juridisch steekspel.

“De ondertekening van het contract met ChipSoft geeft ons de mogelijkheid onze ambities als topklinisch ziekenhuis te realiseren: het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn”, zegt bestuursvoorzitter Peter Langenbach.

Het ChipSoft EPD HiX is één geïntegreerd systeem dat alle werkprocessen rondom de patiëntenzorg ondersteunt en stroomlijnt; van afspraken, behandelplan, spoedeisende hulp, anesthesie- en operatieproces tot medicatie, klinische notities en facturering. Het schakelen tussen systemen wordt hiermee verleden tijd en de zorg verloopt veel efficiënter, zo denkt het JBZ.

“Het nieuwe EPD vraagt een andere manier van werken. Het vastleggen van gegevens moet JBZ-breed op dezelfde manier gebeuren”, legt Tonny de Visscher, programmamanager en KNO-arts, uit. “De eerste stap is dat we alle werkprocessen hierop gaan aanpassen. Uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat in alle activiteiten die in het JBZ plaatsvinden. Informatie wordt eenduidig op de juiste plaats vastgelegd, betrouwbaar en actueel.”

Patiënt

“Ook de –nabije – toekomst wordt meegenomen in de ontwikkelingen”, stelt programmamanager Roger van Driel. “We willen graag dat patiënten meer regie kunnen voeren over hun eigen dossier en huisartsen makkelijker toegang hebben tot belangrijke patiënten-informatie.  Voor de patiënt betekent het nieuwe EPD HiX dat hij in de toekomst via het zorgportaal van het JBZ toegang krijgt tot zijn eigen dossier.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top