ACTUEEL

Maagverkleining helpt obese astmapatiënt

Mensen met ernstige obesitas én astma hebben dubbel baat bij een maagverkleining. Dat schrijven longarts in opleiding Astrid van Huisstede en collega’s deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift Thorax. Van Huisstede pleit ervoor om de groep uit te breiden die een maagverkleinende operatie mag ondergaan.

Dit meldt het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband.

Mensen met een Body Mass Index (BMI) van meer dan 35 die een operatieve maagverkleining ondergaan, verliezen niet alleen extreem veel gewicht maar ook hun astma en longfunctie verbetert aanzienlijk. Veel astmapatiënten met morbide obesitas (met een BMI hoger dan veertig) voldoen niet aan het 'gewone plaatje' voor astma, stelt Van Huisstede, die verbonden is aan het Sint Fransiscus Gasthuis in Rotterdam. Bij veel mensen met obesitas en astma ontbreken ontstekingen van de luchtwegen. Het geven van ontstekingsremmende medicijnen, wat in dat geval vaak gebeurt, is bij deze groep volgens haar vaak "zinloos".

Operatie

Voor haar onderzoek vergeleken Van Huisstede, verbonden aan het Sint Franciscus Gasthuis, en collega's twee groepen patiënten met elkaar: 27 obese astmapatiënten die een maagverkleining ondergingen en 39 obese patiënten zonder astma die werden geopereerd. Daarnaast zaten er twaalf obese astmapatiënten in de onderzoeksgroep die niet werden geopereerd. Na de operatie verbeterde de capaciteit van de kleine luchtwegen van de astmapatiënten aanzienlijk. Ze hadden daarna zelfs dezelfde longfunctie als de obese patiënten zónder astma.

In Nederland komen mensen met een BMI boven de veertig in aanmerking voor een maagverkleinende operatie. Mensen met een BMI van meer dan 35 komen hier alleen voor in aanmerking wanneer ze daarbij ook diabetes of een hoge bloeddruk hebben. Van Huisstede pleit ervoor om die extra voorwaarden uit te breiden met astma. "Uit ons onderzoek blijkt dat ook mensen met obesitas en astma extra baat hebben bij deze operatie. Ook astmapatiënten met een BMI van tenminste 35 zouden in onze optiek geopereerd moeten kunnen worden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top