ACTUEEL

Privé-gegevens zorgverleners te zien bij SVB

Sommige mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen persoonlijke gegevens inzien van zorgverleners die voor anderen werken. Dat komt doordat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hun dossier per ongeluk heeft gekoppeld aan verkeerde zorgverleners. Dit meldt de NOS.

De NOS had hier meldingen over gekregen en de SVB bevestigt dat het inderdaad gebeurt. Ook bij de SVB zelf hebben zich mensen gemeld met dit probleem. Pgb-houders zien dan nadat ze hebben ingelogd via de online portal Mijnpgb, persoonlijke gegevens van vreemde zorgverleners. Het gaat om adresgegevens, burgerservicenummer, bankrekening, uurtarieven, betalingen en het soort zorg dat wordt verleend. De SVB informeert de zorgverlener wiens gegevens zijn in te zien, niet.

Medische gegevens zijn nooit zichtbaar, volgens de SVB. Die mogen namelijk niet in het systeem staan. Maar dit klopt niet helemaal, zegt een woordvoerder van het College Bescherming Persoonsgegevens. "Alle persoonlijke gezondheidsinformatie valt wettelijk onder de bescherming van medische gegevens. Dus ook informatie op basis waarvan je zaken kunt afleiden, zoals in dit geval de betalingen en het type zorg waarvoor wordt betaald."

Fouten worden hersteld

Volgens de SVB worden de fouten doorgaans na een melding meteen hersteld. Maar die ervaring hebben de anonieme bronnen van de NOS niet. "Ik probeer sinds januari aan te geven dat ik gegevens van een voor mij onbekend persoon zie", vertelt een van de melders. "Na weken bellen en mailen werd ik uiteindelijk teruggebeld. Maar toen zei de SVB dat de fout niet kon worden hersteld. Ik zie dus nog steeds gegevens van deze persoon."

---

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden? Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes. Op 12 juni organiseert Skipr het congres "Transitie is nog lang geen transformatie".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top