ACTUEEL

Pluryn en Kristallis per 1 juli samen

Pluryn neemt Kristallis over vanaf 1 juli. Pluryn is een zorgaanbieder voor mensen met een beperking of complexe gedragsproblemen, Kirstallis biedt voortgezet speciaal onderwijs aan voor jongeren met gedragsproblemen.

Henk van den Broek, directeur regio Nijmegen van Pluryn, ziet Kristallis als een waardevolle aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod van Pluryn. "De Tarcisiusschool in Nijmegen richt zich op leerlingen met een licht verstandelijke handicap. Kristallis is er vooral voor leerlingen met gedragsproblematiek. Dankzij de samenwerking kunnen we nog meer jeugd integraal bedienen en meer kansen creëren voor leerlingen, door zorg en onderwijs in één hand. Daarnaast heeft Kristallis mooie projecten op het gebied van arbeidsintegratie."

Onderwijsorganisatie Kristallis heeft verschillende vestigingen in Nijmegen. Pluryn heeft ruim 250 locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Om te komen tot een bundeling van krachten tekenden de bestuurders van de twee organisaties in december 2014 een intentieverklaring. Na instemming met de plannen door de gemeente Nijmegen en de Medezeggenschapsraad van Kristallis, stemde ook de raad van toezicht van Pluryn in met het besluit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top