Finance

Betalingsachterstand zet zorgaanbieders klem

Betalingsachterstand zet zorgaanbieders klem

Zorgaanbieders zien zich geconfronteerd met grote betalingsachterstanden doordat gemeenten treuzelen met de betaling van gecontracteerde zorg en ondersteuning. Bestuursvoorzitter Marc Veldhoven van ZuidZorg -actief in 21 Brabantse gemeenten- schat dat driekwart van de betalingen niet binnen de afgesproken termijn van 4 tot 6 weken wordt betaald.

“Gemeenten betalen vooralsnog helemaal niet”, aldus Veldhoven tijdens het Skipr-congres ‘Transitie is nog lang geen transformatie’. “De circa drie miljoen euro die daar mee gemoeid is, kunnen we nog wel voorschieten. Maar het probleem is dat niet duidelijk is of de gemeenten daadwerkelijk gaan betalen of dat ze alsnog zeggen: dit hadden we niet besteld.”    

Overproductie

Die financiële positie wordt verder onder druk gezet door in Veldhovens ogen onvermijdelijke overproductie. “CZ wil dat we 20 procent minder persoonlijke verzorging en verpleging leveren, maar dat kun je natuurlijk niet meteen op 1 januari 2015 realiseren, dat heeft tijd nodig. Bovendien gaan we alleen activiteiten stoppen als het professioneel verantwoord is. Zodoende leveren we nu 11 procent minder persoonlijke verzorging en verpleging. Dat vertaalt zich in een voorlopige overproductie van 4,5 miljoen euro.”

“Gemeenten worden zelf zorgaanbieder, het lijkt wel of we moeten concurreren met de sociale wijkteams van de gemeente. Daar leeft het idee dat je zorgaanbieders op afstand moet houden, want dat zijn specialisten en die kosten geld.”
Als voorbeeld haalt Veldhoven de situatie in Eindhoven aan. Deze gemeente heeft 45 miljoen euro gereserveerd voor het optuigen van een nieuwe zorgstructuur en werft momenteel 400 mensen voor de wijkteams, die overigens wel in een aparte stichting zijn onder gebracht. “Het rare is dat we voor een deel onze eigen mensen terug zien, die we als gevolg van de transitie hebben moeten ontslaan”, aldus Veldhoven.

Afwenteling

Veldhoven benadrukte niet de verongelijkte zorgbestuurder te zijn die alles bij het oude wil houden. Naar eigen zeggen was ZuidZorg juist één van de eerste aanbieders die anticipeerde op de stelselwijziging. ZuidZorg heeft ruim 500 werknemers ontslagen en is in omzet terug gegaan van 102 miljoen euro naar 86 miljoen euro per jaar. Daarnaast heeft ZuidZorg geïnvesteerd in IT-oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. “We er alles aan gedaan om klaar te zijn voor de transitie”, aldus Veldhoven. “Dus met opnieuw een negatief resultaat van vele miljoenen lopen we tegen onze grenzen aan. Er zijn gewoon te veel transities en ze gaan te snel, maar de risico's worden afwenteld op de zorgaanbieders. Wie heeft gezegd dat de kosten van de transitie eenzijdig op rekening van de zorgaanbieders moeten komen? Bij het knikkeren deden we vroeger samsam. Dus als de overheid e zorgverzekeraars een derde van de kosten nemen dan doen wij ook een derde.”

Hoofdpijndossier

Veldhoven kreeg grote bijval van de in Amersfoort aanwezige zorgaanbieders. “Ik had precies hetzelfde verhaal kunnen vertellen”, aldus één van hen.  In de wandelgangen resoneerde vooral Veldhovens aanklacht tegen de betalingsachterstanden en lakse betalingsmoraal van de gemeenten, al was het maar vanwege de grote gelijkenis met de recente pgb-chaos. “Martin van Rijn, hier komt je volgende hoofdpijndossier”, was de boodschap die nadrukkelijk te beluisteren viel.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerco (GC) Schep

21 juni 2015

De publieke en mediafocus is nu gericht op het PGB dossier en de GGZ, maar in de jeugdhulp speelt exact hetzelfde. In mijn organisatie is de betalingsachterstand bij de gemeentes inmiddels opgelopen tot 1,5 miljoen, met een veel, heel veel kleinere begroting dan een grote GGZ organisatie.

Top