ACTUEEL

Verzet tegen nieuwe weg bij ziekenhuis Winterswijk

Omwonenden verzetten zich tegen de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Eén van hen is naar de rechtbank in Arnhem en de Raad van State in Den Haag gestapt. Dit meldt De Gelderlander.

De weg is behalve voor het ziekenhuis ook nodig voor de ontsluiting van het Arrisveld, waar bedrijven en de gemeente Winterswijk een gezondheidspark willen ontwikkelen. Bezwaarmaker en omwonende Ben Vink stelt dat er helemaal geen vraag naar bouwgrond met deze functie is. Het gezondheidspark is bedoeld voor patiënten die revalideren na een operatie. De extra weg zou een tweede bron van geluidshinder worden.

Volgens De Gelderlander delen meer omwonenden de bezwaren van Vink, maar ze hebben zich niet verenigd in een actiegroep of iets dergelijks. Vink voert de procedures zelf. Hij heeft bij de rechtbank in Arnhem bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen kap van bomen op het terrein Arrisveld, omdat die strijdig zou zijn met de bomenverordening. Bij de Raad van State dient zijn bezwaar tegen het bestemmingsplan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top