ACTUEEL

Sluiting cardiologie Ruwaard van Putten was terecht

Zowel de inspecteur voor de Gezondheidszorg als later de minister van Volksgezondheid mocht het (voormalige) Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse een bevel geven om drie cardiologen geen zorg meer te laten verlenen in dit ziekenhuis. Dat blijkt uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wel had de minister het bevel moeten beëindigen vanaf 17 december 2012, toen de polikliniek cardiologie van het ziekenhuis onder supervisie van externe cardiologen werd heropend.

De cardiologen waren tegen het bevel van de inspecteur en de verlenging daarvan door de minister in november 2012 in hoger beroep gegaan. Volgens hen had het bevel niet gegeven mogen worden, omdat er geen acuut en ernstig gevaar was voor de veiligheid of gezondheid van de patiënten.

Patiëntveiligheid

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht de inspecteur het bevel geven omdat uit eigen en extern onderzoek was gebleken dat de cardiologische zorg in het ziekenhuis tekortschoot. De situatie was "dermate ernstig en acuut dat maatregelen moesten worden getroffen om het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid te beëindigen". Daarbij speelde een rol dat de raad van bestuur van het ziekenhuis een dag eerder had aangegeven dat hij zelf geen mogelijkheden had om de patiëntveiligheid te waarborgen en verantwoorde zorg te leveren.

De minister mocht het bevel eind november nog wel verlengen, omdat niet aannemelijk was dat de geconstateerde tekortkomingen voor het verstrijken van het bevel zouden zijn weggenomen.

Sterftecijfer

De inspecteur startte het onderzoek naar aanleiding van het hoge sterftecijfer op de afdeling cardiologie in 2010. Dat onderzoek bracht tekortkomingen in de cardiologische zorg aan het licht, die uiteindelijk leidden tot het bevel door de inspecteur.

Op 24 juni 2013 is het Ruwaard van Putten ziekenhuis failliet verklaard. In augustus 2013 beëindigde de minister het verlengingsbesluit met terugwerkende kracht tot het moment van faillissement. Het ziekenhuis in Spijkenisse heet tegenwoordig Spijkenisse Medisch Centrum.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top