ACTUEEL

Zorg kwetsbare ouderen toegevoegd aan Kwaliteitsvenster

Zorg kwetsbare ouderen toegevoegd aan Kwaliteitsvenster

Aan het Kwaliteitsvenster voor zorginstellingen is een nieuw thema toegevoegd: patiënten kunnen de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen bekijken. Kwaliteitsvenster is in 2014 gelanceerd. Maandelijks worden de Vensters van de verschillende ziekenhuizen ruim 5000 keer bekeken.

Het Kwaliteitsvenster is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van zorg. Het is ontwikkeld door de ziekenhuizen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU), Revalidatie Nederland, patiënten en deskundigen op kwaliteitsgebied.

Het nieuwe thema kwetsbare ouderen komt in de plaats van het thema medewerkerstevredenheid dat daarmee komt te vervallen. "Het is essentieel om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in ziekenhuizen inzichtelijk te maken”, zegt John Taks, lid Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis. "Dit zijn vaak de ziekste patiënten en daarnaast lopen oudere mensen de meeste risico's op onbedoelde schade in het ziekenhuis. Oudere mensen zijn kwetsbaar in een vreemde ziekenhuisomgeving met risico's op desoriëntatie, vallen, medicatie en communicatieproblemen."

Verwardheid

De zorg voor kwetsbare ouderen is zeer complex, stellen de samenwerkende partijen vast. Veel factoren samen bepalen de kwaliteit ervan. In het Kwaliteitsvenster is gekozen voor één maat voor de zorg voor kwetsbare ouderen: de aandacht die een zorginstelling besteedt aan het risico op plotselinge, ernstige verwardheid (delier en stil delier). Dit is een ernstige aandoening die vaak slecht herkend wordt. Oudere patiënten, vooral 70-plussers, ontwikkelen gemakkelijker een dergelijke verwardheid. Aanleidingen kunnen zijn een ziekte of aandoening maar ook een ziekenhuisopname.

Ziekenhuizen registreren sowieso of kwetsbare ouderen kans lopen op plotselinge, ernstige verwardheid. De Inspectie van Gezondheidszorg vraagt daarom. Ook het Kwaliteitsvenster gebruikt nu deze gegevens: meer transparantie met dezelfde registratie.

Volgende stap

"Een volgende stap is die naar kwaliteitsinformatie voor één aandoening zoals borst- of darmkanker. In de toekomst zal de nadruk komen te liggen op het effect van een behandeling, zoals in ons brancherapport 'Zorg toont' staat beschreven", aldus Margot van der Starre, directeur NVZ.

Momenteel zijn er 113 ziekenhuizen en zorginstellingen met een eigen Kwaliteitsvenster.

Lees ook het weblog van Margot van der Starre over dit onderwerp: Ouderen in de hoofdrol


1 Reacties

om een reactie achter te laten

arno heltzel

21 oktober 2015

Het is goed om inzichtelijk te maken wat het beleid ten aanzien van delier is. Maar er zijn meer redenen waarom pakweg de helft van de ouderen er - vermijdbaar! - op achteruit gaat door een ziekenhuisopname . Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis (SVZ) - een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden - geeft een beter en ook meer compleet beeld van maatregelen die door ziekenhuizen getroffen worden om een opname voor ouderen niet te laten eindigen in verlies van kwaliteit van leven. Denk daarbij aan tijdige en volledige informatieoverdracht naar de opvolgend zorgverlener, waaronder overdracht van medicatie. De basis voor dit keurmerk vormen 15 verschillende kwaliteitsaspecten: van screening op delier tot continuïteit van zorg. Een gemiste kans voor het kwaliteitsvenster van de NVZ om het keurmerk, dat gezien de hoge respons (98%) brede erkenning geniet onder haar leden, niet bij het icoon kwetsbare ouderen mee te nemen. Mijn voorstel is om het SVZ keurmerk niet alleen te noemen bij de keurmerken, maar tevens mee te nemen bij het thema kwetsbare ouderen. Het keurmerk is opgesteld door, voor en met ouderen. Bovendien wordt het keurmerk SVZ zowel door betrokken beroepsgroepen als zorgverzekeraars ondersteund . Zie voor meer informatie www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl
Manon Vanderkaa,
directeur Unie KBO


Top