ACTUEEL

De Nieuwe GGZ zet in op kwaliteit

De Nieuwe GGZ zet in op kwaliteit

Het huidige zorgaanbod sluit niet aan bij de behoeften van mensen met psychische klachten. De geestelijke gezondheidszorg is te veel bezig met symptoombestrijding en te weinig met de zelfredzaamheid van de cliënt. Dat stelt De Nieuwe GGZ. De beweging lanceert zichzelf vandaag met een pamflet.

De Nieuwe GGZ is een initiatief van hoogleraren van de Universiteit Maastricht, e-health-ontwikkelaar E-hulp en ervaringsdeskundige Wilma Boevink. Meer dan 90 mensen hebben zich er al achter geschaard, waaronder bestuurders van GGZ instellingen, zorgverzekeraars, hoogleraren, behandelaren, cliënten en ervaringsdeskundigen.

Symptomen

Hoogleraar Jim van Os is een van de initiatiefnemers van de beweging. "In het streven naar kwaliteitsverbetering heeft de GGZ het behandelaanbod geoptimaliseerd op basis van richtlijnen en symptoomgeneeskunde" zegt hij. "Dit is ten koste gegaan van de behoeften en context van het individu. Symptoomreductie is, mede door de huidige financieringsmethode, steeds meer het doel geworden."

Volgens Van Os en zijn medestanders moet het individu veel meer leren omgaan met klachten en zelf de regie kunnen voeren over de behandeling. Daarnaast zouden individuele cliënten er behoefte aan hebben om te ontdekken hoe zij ondanks hun symptomen bezig kunnen zijn met "betekenisvolle doelen die voldoening geven".

De beweging wijst erop dat deze begrippen ook in de somatische zorg aan terrein winnen, "omdat ze aansluiten bij een positieve visie op gezondheid, die beter past bij de groeiende aandacht voor het managen van kwetsbaarheden in een ouder wordende populatie waar chronische aandoeningen eerder regel dan uitzondering zijn".

Bevlogen

Verder maakt de beweging zich zorgen over de gecompliceerde interactie tussen partijen in de sector. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ggz hebben al veel instellingen aangegeven dat de bureaucratische en administratieve last zwaarder is geworden en dat dit ten koste gaat van de zorg.

Dit leidt tot zorgverschraling in organisaties met gedemotiveerde professionals en vervreemding voor patiënten en hun omgeving, stelt de beweging.

Van Os: "Er wordt in de sector hard gewerkt door bevlogen mensen maar toch lukt het ons onvoldoende om de juiste zorg bij de juiste mensen te krijgen. De huidige tijd biedt kansen om het anders en beter te doen. We moeten de professionele zorg terug brengen naar een passende schaal, het perspectief van de hulpvrager als uitgangspunt nemen bij het herinrichten van de zorg, ondersteund door een community van mensen en betekenisvolle e-health en mobile health."

E-health en individuele context

Volgens de beweging zijn e-health en m-health momenteel nog te veel een digitale vertaling van het huidige systeem. Ook de moderne technologie zou gericht moeten zijn op "grotere autonomie van de cliënt en meer aanwezige hulpverlening op momenten dat de angst opkomt, men wantrouwig wordt of zich gekwetst voelt".

Hiertoe is onderzoek nodig, stelt de beweging. Bovendien moet worden uitgegaan van de individuele patiënt in zijn of haar persoonlijke sociaal-maatschappelijke context en niet van gemiddelden.

De Nieuwe GGZ roept allen die betrokken zijn bij de ggz op om "met elkaar in discussie te gaan, ideeën te verzamelen, vernieuwende samenwerkingsverbanden en projecten te starten en visie te ontwikkelen om de GGZ toekomstbestendig te maken".

Lees hier op Skipr het volledige pamflet van De Nieuwe GGZ en wie zich allemaal al achter de beweging heeft geschaard.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top