Finance

Fusie Plantein en Tellens is definitief

De fusie tussen de zorggroepen Tellens en Plantein is definitief, nu de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de fusieaanvraag officieel heeft goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2016 gaan de twee zorgaanbieders verder onder de naam Patyna.

De raden van toezicht en de raden van bestuur zijn blij nu de laatste stap in het fusietraject is genomen. "Na een intensief traject krijgt de fusie daadwerkelijk z'n beslag", zegt bestuurder Anneke Aldenkamp van Tellens. Tellens en Plantein maakten in 2013 hun voornemen om te fuseren al bekend. "Wij hebben lang en hard gewerkt aan deze fusie. Door deze fusie zal de ouderenzorg in al zijn facetten beschikbaar blijven in ons werkgebied. Wij zullen door de fusie een toekomstbestendiger organisatie worden."

Voor (toekomstige) cliënten betekent de fusie dat zij gebruik kunnen maken van een totaalaanbod aan ouderenzorg, van allerlei diensten aan huis en thuiszorg tot en met revalidatie en intensieve verpleeghuiszorg in de woon- en behandelcentra. De nieuwe organisatie is werkzaam in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, De Fryske Marren, Franekeradeel en Tytsjerksteradiel. Patyna wordt de naam van de nieuwe organisatie en is een afgeleide van patina. Dit is de omschrijving van de waas van ouderdom en de volgens de zorgaanbieder "prachtig doorleefde uitstraling die ontstaat door de invloed van de tijd".

De fusieorganisatie telt circa 2800 medewerkers, die vanuit  ruim dertig locaties verantwoordelijk zijn voor een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim drieduizend ouderen, van thuiszorg tot en met intensieve verpleeghuiszorg. Vanaf 1 januari aanstaande wordt de raad van bestuur van Patyna gevormd door Anneke Aldenkamp en Johan Krul.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top