ACTUEEL

Nog geen deal tussen verzekeraars en ziekenhuizen

De grote verzekeraars kunnen nog niet zeggen met welke ziekenhuizen ze volgend jaar een contract hebben. VGZ heeft nog maar 25 procent van de ziekenhuizen gecontracteerd, Achmea tweederde.

Dit schrijft de Volkskrant.

Uit een rondgang van vergelijksingssite Zorgkiezer langs de grote verzekeraars blijkt dat CZ nog maar 25 procent van de ziekenhuizen zou hebben gecontracteerd. Menzis zou op 65 procent zitten. Het Amsterdamse VUmc zegt er nog met geen enkele zorgverzekeraar uit te zijn. Datzelfde zou gelden voor ziekenhuizen als het Admiraal de Ruyter in diverse Zeeuwse steden, het Wilhelmina in Assen, het St Jansdal in Harderwijk, het UMCG in Groningen en vele andere.

Het contracteren van ziekenhuizen en andere zorgaanbieders is vooral van belang voor mensen met een naturapolis. Zij moeten namelijk naar een ziekenhuis dat onder contract staat bij de verzekeraar, anders moeten ze een kwart tot de helft van de rekening zelf betalen. Dat kan in de duizenden euro's lopen. Bij budgetpolissen is het contracteren nog belangrijker, maar volgens Peter Ruys van Zorgkiezer zijn de onderhandelingen over deze polissen nagenoeg afgerond. Achmea bevestigt dit.

Premies, polissen en dekking

De zorgverzekeraars moeten hun klanten uiterlijk op 19 november een compleet aanbod doen. Dit is afgesproken in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het ministerie van Volksgezondheid. Alle zorgverzekeraars hebben de afgelopen dagen de premies van hun polissen bekendgemaakt. Maar ze hadden ook bekend moeten maken welke dekking ze daarvoor bieden. Een belangrijk aspect daarbij is welke ziekenhuizen er onder de polis vallen. Dat is nu onduidelijk.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

antoniecasper

23 november 2015

Zorgverzekeraars hebben door fusies een doorslaggevende stem gekregen in de keuze van zorgverleners en wat en hoeveel er zoal vergoed wordt. Patiënten worden als consumenten bejegend zonder de daarbij behorende vrijheid. Daarmee is het zorgsysteem een karikatuur van waar de politiek in 2005 voor gekozen heeft. De keuze voor marktwerking in de zorg was een blunder; markt en zorg zijn onverenigbaar. Een inkomensafhankelijke premie kan de oplossing zijn, maar de VVD wil haar ‘kroonjuweel’ niet opgeven, ook al is er een goed, doorgerekend, alternatief plan van de SP.

Pieter van Ede

23 november 2015

Het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord heeft kenmerken van een illusionair waanbeeld. Ondertussen blijft het wel erg stil met enkel een artikeltje in de Volkskrant. Met een dergelijk pallet van positieve en negatieve kenmerken komt de diagnose schizofrenie in beeld. Maar wie onderkent de problemen en wanneer komt dwangopname in beeld?

Top