Tech

VitalHealth komt met regionaal e-health-platform

VitalHealth Software komt met een nieuwe generatie van haar Keten Informatie Systeem (KIS). Het bedrijf zegt hiermee te willen anticiperen op de transitie van ketenzorg naar integrale regiozorg. Het VitalHealth KIS 3.0 is te integreren met bestaande e-health-interventies in de ggz en met e-Vita, platform voor zelfzorg.

Het nieuwe KIS is beschikbaar vanaf december 2015 en zal worden uitgerold bij de ruim 35 zorggroepen die door VitalHealth worden ondersteund bij hun ketenzorg. VitalHealth Software ondersteunt inmiddels met haar oplossingen 3,3 miljoen chronische patiënten en meer dan 100.000 zorgprofessionals.

Integraal

Het notificatiecentrum binnen het platform moet digitale samenwerking en communicatie op zowel wijk- als regioniveau vereenvoudigen. Zowel het Digitaal Multidisciplinair Overleg (MDO) als Meekijkconsulten wordt ondersteund.

Voor de ontwikkeling van KIS 3.0 heeft VitalHealth samengewerkt met een aantal vooraanstaande zorgregio's, waaronder een aantal VWS proeftuinen. Ook is samengewerkt met gebruikers. Naast het geven van input vooraf zijn zij actief betrokken gedurende het ontwikkelingsproces.

Deze input heeft ook een rol gespeeld bij de vernieuwde vormgeving van het KIS, waarbij veel praktische punten zijn meegenomen. Hierdoor moet het systeem aansluiten bij de dagelijkse werkwijze in de praktijk voor huisartsenpraktijken, ketenpartners en zorggroepen. 

"Met deze nieuwe generatie van het VitalHealth KIS zetten we een enorme stap vooruit", zegt Laurens van der Tang, CEO bij VitalHealth Software. “Mede dankzij de ideeën van onze gebruikers zijn we in staat geweest nieuwe baanbrekende concepten te ontwikkelen die integrale regiozorg mogelijk maken.”

Koppeltaal

De integratie tussen e-health-interventies - die ontwikkeld kunnen zijn door verschillende leveranciers - en het nieuwe generatie KIS is mogelijk geworden dankzij Koppeltaal, een nieuwe open standaard voor e-health-integratie.

Dan Hoevenaars, kaderarts Diabetes bij Zorggroep Synchroon, is overtuigd van het belang van deze ontwikkelingen. "Als zorggroep zien we nog te vaak schotten in de keten, terwijl regionale samenwerking essentieel is voor goede zorg", zegt hij. "Hiervoor hebben we een Regio Informatie Systeem nodig dat de patiënt en betrokken zorgverleners samenbrengt."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top