ACTUEEL

COC wil wettelijke normen voor LHBT-vriendelijke ouderenzorg

COC Nederland wil dat er wettelijke normen komen voor LHBT-vriendelijke (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders) ouderenzorg. Daarmee reageert de belangenorganisatie op het rapport 55-plussers en seksuele oriëntatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

COC Nederland heeft dergelijke normen al ontwikkeld samen met ouderenbond ANBO. In het samenwerkingsverband Roze 50+ hebben zij zogenaamde Roze Loper-certificaten ontwikkeld. Deze ontvangen ouderen- en thuiszorginstellingen die voldoen aan normen op het gebied van LHBT-vriendelijkheid. Zo'n honderd zorginstellingen in Nederland beschikken over zo'n certificaat. Onderdeel van het certificaat is een vragenlijst met betrekking tot vijf thema's. Daarin staan vragen als: Heeft u een specifiek beleid voor cliënten die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn?; Informeert uw organisatie bij opname van een cliënt naar de seksuele geaardheid?; Houdt u met deze informatie rekening?

Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat een aanzienlijke groep lesbische, homo- en biseksuele ouderen bang is voor negatieve reacties van medebewoners in ouderenzorginstellingen (20 procent) of vreest dat het personeel niet kan omgaan met hun seksuele identiteit (10 procent). Deze bevindingen bevestigen het beeld dat naar voren kwam in eerder onderzoek van het Tijdschrift voor Verzorgenden, waarin 13 procent van de verzorgenden zei dat er op hun werk aandacht is voor homoseksuele ouderen.

Gezond

Uit het SCP-onderzoek blijkt verder dat het met 'roze' 55-plussers over het algemeen goed gaat. De groep is even gezond, heeft even goede sociale contacten en is even tevreden over het leven als heteroseksuele 55-plussers. Daar staat tegenover dat bijna een derde van de roze 50-plussers nooit open is over seksuele identiteit en dat 7 procent ooit een zelfmoordpoging deed – ruim twee maal vaker dan heteroseksuele 55-plussers (3 procent). Ongeveer eenvijfde ervaart schaamte of ongelukkige gevoelens over de eigen seksuele identiteit.

Roze ouderen verwachten volgens het SCP-onderzoek over het algemeen dat ze mantelzorg van vrienden zullen krijgen als ze zorgbehoevend worden. Het SCP betwijfelt of dat een reële verwachting is, aangezien de vrienden van 55-plussers over het algemeen ook wat ouder zullen zijn, waardoor het bieden van zorg moeilijker wordt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top