HRM

Medewerkers Middin mishandelden gehandicapten

Twee medewerkers van gehandicaptenzorginstelling Middin hebben jarenlang cliënten gepest, uitgescholden en mishandeld. Leidinggevenden waren zich hiervan bewust, maar namen geen passende maatregelen.

Dit blijkt uit onderzoek van het COT, instituut voor veiligheids- en crisismanagement, naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend gedrag door de twee medewerkers van de locatie Binnenklingen in Den Haag.

Het COT stelt in haar onderzoeksrapport dat de twee medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. In de periode 2011 tot 2014 werden gehandicapte bewoners ruw en hardhandigheid bejegend, uitgescholden, fysiek pijn gedaan en gepest. Ook werden zij langer en vaker dan afgesproken afgezonderd op hun kamer zonder dat daar melding van werd gedaan. Soms werd niet voldaan aan regels voor hygiëne en medicatieveiligheid, stelt het COT. Seksueel misbruik, dat ook was gemeld, heeft het onderzoeksinstituut niet kunnen vaststellen.

Leiding

Het COT heeft verder vastgesteld dat het gedrag van de twee medewerkers bekend was bij een aantal begeleiders en leidinggevenden. Er zijn tegen de twee medewerkers wel acties ondernomen, zoals het geven van officiële waarschuwingen, maar die waren "onvoldoende duidelijk en stevig", zo meldt het rapport. Het COT concludeert dat "de gang van zaken rondom Binnenklingen in de periode 2011-2014 kwetsbaar en onvoldoende professioneel was".

Maatregelen

Middin laat weten diep geschokt te zijn door de resultaten van het onderzoek, dat de organisatie overigens zelf instelde, en belooft passende maatregelen. De twee medewerkers worden ontslagen en er is aangifte bij de politie tegen hen gedaan. Ook gaat Middin na in hoeverre leidinggevenden en medewerkers onderdeel zijn geweest van de cultuur en werkwijzen in de periode 2011-2014. Op de locatie Binnenklingen zullen door het COT aanbevolen verbeteringen worden doorgevoerd, aldus Middin.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Elmyra Duff

16 december 2015

Schandalig! Als een zorgverlener een klap van een patiënt krijgt, dan doen ze de dag daarop aangifte. En deze mishandeling heeft zich jaren kunnen voorzetten.

Erik Schensema

16 december 2015

Goed dat er onafhankelijk onderzoek is gedaan naar deze wantoestanden en praktijken. Er van uitgaande dat medewerkers op staande voet zijn ontslagen wordt er werkelijk het woord bij de daad gevoegd. Ik ben erg benieuwd naar de vervolg acties vanuit het minsterie van justitie. Er zijn in eerdere periodes (2000) ook vergelijkbare ervaringen opgedaan op locaties van dezelfde organisatie en toen zijn er direct maatregelen getroffen jegens medewerkers (deze hebben weliswaar dit medium niet gehaald maar vallen onder dezelfde categorie). Ik ben bang dat er in meer zorginstellingen (GZ) ervaringen zijn waarbij de bejegening van medewerkers jegens cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, niet door de beugel kunnen en zelfs strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Deels komt dit door handelingsverlegenheid maar ook door moedwillig beleid te traineren en te frustreren. Goed om openheid van zaken te geven en maatregelen te treffen om deze wantoestanden te elimineren. Verstandig van Middin om onafhankelijk onderzoek te laten doen door het COT en knelpunten in de openbaarheid te brengen. Succes met de verbeter actie!

Top