ACTUEEL

Land van Horne wil intensieve zorg thuis gaan leveren

Land van Horne wil naast de zorg in verzorgingshuizen ook meer zorg aan huis gaan leveren. Op dit moment biedt de zorginstelling al op een aantal plaatsen het Volledig Pakket Thuis, dat wil zeggen zorg van een zorgcentrum bij mensen die zelfstandig wonen. Het gaat dan om mensen die een appartement huren in enkele woonzorgcentra.

Land van Horne wil in 2016 deze dienstverlening uitbreiden. De zorgorganisatie ziet veel voordelen voor de zorgvragers: mensen blijven zelfstandig wonen, ook als ze met z’n tweeën zijn, onplanbare zorg is snel aanwezig, 24 uur per dag, het pakket omvat ook maaltijden, schoonmaak en activiteiten. De kosten worden vergoed, maar er geldt een (lagere) eigen bijdrage. Behandeling en behandelkosten vallen niet onder het pakket. Zorgvragers behouden hun eigen huisarts, tandarts, apotheek, of fysiotherapeut.

Land van Horne levert VPT in de woonzorgcentra Hushoven (Weert), Eegelshoeve (Someren), St. Charles(Heythuysen) en in de aanleunwoningen rondom St. Joseph (Nederweert). Wie in aanmerking wil komen, heeft een indicatie nodig (ZZP).Op basis van de indicatie en de woonsituatie bekijkt Land van Horne of VPT gegeven kan worden. “Eerder was het nog zo dat alleen mensen die een appartement huren bij onze woonzorgcentra het VPT kunnen krijgen. Het is onze intentie ook in de wijk een volledig zorgpakket te bieden. Wij verkennen graag de mogelijkheden met onze cliënten, of en hoe we dat kunnen organiseren”, aldus directeur Thuiszorg Frank Lamme van Stichting Land van Horne.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top