ACTUEEL

Kabinet onderzoekt fusie UWV en SVB

Het kabinet gaat een fusie tussen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) onderzoeken. Dit schrijft Trouw op basis van een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, die een reactie is op een onderzoek van Panteia naar het verstrekken van uitkeringen door UWV en SVB.

Volgens topambtenaren kunnen er miljoenen euro's worden bespaard als het UWV en de SVB hun krachten bundelen, omdat de uitkeringsorganisaties dezelfde doelgroep bedienen en soortgelijke werkprocessen hebben. Maar volgens de onderzoekers van Panteia is een fusie geen goed idee, schrijft de krant. De taakverdeling is nu helder, vindt Panteia. De SVB voert de volksverzekeringen uit en het UWV de werknemersverzekeringen.

Volgens Panteia ligt een fusie niet voor de hand : gezien een recente geschiedenis van veel en ingrijpende wijzigingen". Daarbij zou de opbrengst van een samenvoeging onduidelijk zijn. Panteia wijst er verder op dat er de afgelopen jaren weinig aandacht was voor de kwaliteit van het werk bij UWV en SVB doordat er continu bezuinigd werd. "Een fusie zal wederom veel geld en energie kosten."

Desondanks schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport: “De onderzoekers vragen zich af, overigens zonder hieraan aanbevelingen te verbinden, of het UWV en SVB samengevoegd kunnen worden”. Het kabinet eindigt met de aankondiging dat het in 2017 of 2018 gaat onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een samenvoeging van het UWV en de SVB.

Onder vuur

De SVB kwam het afgelopen onder vuur te liggen omdat het grote problemen ondervond bij de invoering van een nieuw betalingssysteem voor het persoonsgebonden budget (pgb). De SVB moet sinds 1 januari 2015 als gevolg van de decentralisatie de zorgverleners van langdurig zieken en gehandicapten betalen, maar dat ging vaak mis. Tienduizenden budgethouders en zorgverleners kregen hun geld niet, of veel te laat.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

C Hoek

5 januari 2016

En nu nog steeds(schande!!) werkt het betalingssysteem van de SVB afdeling PGB onvoldoende op tijd en zuiver. Daarnaast is de groep mensen die onder de vleugels van de zorgverzekeringen vallen uiterst summier geholpen met haar boekhouding ter zake van het PGB.

Top