Tech

ChipSoft slaat slag bij twee ziekenhuizen

ChipSoft slaat slag bij twee ziekenhuizen

IT-fabrikant ChipSoft heeft op 21 januari goede zaken gedaan. Zowel Tergooi als het Albert Schweitzer Ziekenhuis maakten bekend in zee te gaan met ChipSoft voor de levering van een nieuw geïntegreerd ziekenhuisinformatiesysteem annex elektronisch patiëntendossier (ZIS/EPD).

“Wij willen de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van onze zorg continu verbeteren”, motiveert ASZ-bestuursvoorzitter Peter van der Meer de keuze voor HiX. “Hiervoor is vergaande automatisering van werk- en zorgprocessen noodzakelijk. Het EPD van ChipSoft helpt ons om op vernieuwende wijze zo snel, goed, veilig en efficiënt mogelijk in de zorgbehoefte van onze patiënten te voorzien. We kiezen voor HiX vanwege de hoge kwaliteit en steeds nauwere samenwerking met ziekenhuizen in de regio, die ook met ChipSoft samenwerken of dit nog gaan doen.”

Eigen medisch dossier

Ook Tergooi toont zich enthousiast over de mogelijkheden die de geïntegreerde aanpak van ChipSoft biedt. “Met het ZIS/EPD-systeem kunnen de verschillende locaties en afdelingen van Tergooi gemakkelijker, beter en veilig gegevens uitwisselen”, aldus het ziekenhuis met locaties in Hilversum en Blaricum. “Eventuele informatiedrempels vallen weg. Het elektronisch patiëntendossier is straks op beide locaties en op alle afdelingen hetzelfde ingericht. Behandelaars kunnen daardoor gemakkelijker samenwerken bij de behandeling van patiënten. Gebruikmaken van één systeem betekent meer efficiëntie, minder onderhoud en het borgen van veilige zorg. Bovendien maakt HiX het mogelijk om patiënten op termijn toegang te geven tot hun eigen medische dossier. Zij kunnen dan ook meer vanuit huis regelen, bijvoorbeeld een afspraak maken met hun dokter.”

Tergooi maakt op dit moment nog gebruik van verschillende deelsystemen en koppelingen. Met het ZIS/EPD van ChipSoft zijn straks alle onderdelen van het zorgproces in één systeem beschikbaar. Met deze oplossing voor onder meer dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en e-health hebben zorgprofessionals en administratieve medewerkers maximale steun tijdens hun werk.

Face-to-face

“Deze digitaliseringslag stelt ons in staat efficiëntere en betere zorg te verlenen”, gelooft Tergooi-bestuurder Hans den Hollander. “Met de toegenomen digitale mogelijkheden kunnen we ook de service naar patiënten aanzienlijk vergroten. Bovendien leggen we hiermee een basis voor verdere digitale ontwikkelingen, zoals consulten waarbij patiënten vanuit huis via het beeldscherm van de computer face-to-face contact hebben met hun medisch specialist.”

Tergooi denkt het nieuwe digitale informatiesysteem eind 2016 gebruiksklaar te hebben. Het ASZ laat weten dat de 2500 medewerkers in 2017 met het nieuwe EPD gaan werken. Eerder deze maand maakten ook al vier Zuid-Hollandse ziekenhuizen bekend gezamenlijk over te stappen op HiX.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top