ACTUEEL

Communicatiewetenschappers geven zorgonderzoek zet

Communicatiewetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan hun expertise inzetten om de kloof tussen zorgbeleid dan wel -onderzoek en de praktijk te dichten. Met dit doel voor ogen heeft de UvA een nieuw onderzoekscentrum UvA opgezet: Amsterdam Center for Health Communication (ACHC).

“Een belangrijke uitdaging voor zorgverleners en beleidsmakers is om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die communicatie en media bieden”, reageert Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). “Daar wordt ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan – niet in de laatste plaats door ons eigen centrum – maar het blijkt lastig om de onderzoeksresultaten ook in de praktijk geïmplementeerd te krijgen. Voor het ACHC is die implementatie een van de speerpunten.”

Het nieuwe centrum, dat op 22 januari door Van Weert tijdens haar oratie is gelanceerd, gaat dit doen onder meer door middel van de website http://www.healthcommunication.nl/, waarop alle lopende onderzoeken en onderzoeksresultaten van het centrum te vinden zijn. Ook evenementen, zoals expert meetings, symposia en conferenties voor zorgverleners, beleidsmakers en onderzoekers, krijgen een plek in de werkagenda.

Gezondheidsapps 

Dat het centrum een leemte vult in de gezondheidscommunicatie, illustreert Van Weert aan de hand van een voorbeeld. “Op dit moment zijn er zo’n 100.000 gezondheidsapps. Denk aan calorieënmeters, slaap-apps, apps die je stappen tellen of je helpen te stoppen met roken. Het overgrote deel van deze apps is ontwikkeld door commerciële partijen voor de gehele populatie, maar we weten eigenlijk nog lang niet of iedereen deze apps wel begrijpt en gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Zodoende kunnen ze hun belangrijkste doel, gezonder gedrag, missen. Als je dus apps ontwikkelt op basis van wetenschappelijke inzichten en aanpast op de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep, kun je veel effectievere apps ontwikkelen, ook voor lastiger te bereiken en kwetsbare groepen zoals ouderen of lageropgeleiden.”

Praktijktoets 

Om die reden ziet Van Weert een sleutelrol weggelegd voor patiënten en patiëntenorganisaties bij de toetsing van wetenschappelijk onderzoek. “Veel subsidiegevers zoals ZonMw en KWF Kankerbestrijding, eisen tegenwoordig dat wetenschappers patiënten betrekken bij het ontwikkelen van onderzoeksvoorstellen. Ze hebben hun wetenschappelijke commissie, die de voorstellen toetst, uitgebreid met  een patiënten-adviescommissie, die de ingediende onderzoeksvoorstellen onafhankelijk toetst en dus meebeslist of een subsidie toegekend wordt of niet. Op deze manier blijf je als wetenschapper aangehaakt bij de praktijk. Uiteraard blijven we ook fundamenteel onderzoek doen, maar bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek is het betrekken van de patiënten voor wie het uiteindelijk bedoeld is heel waardevol én heel logisch.”

Binnen het ACHC gaan communicatiewetenschappers samen werken met een groot aantal andere organisaties en afdelingen, waaronder (publieke) gezondheidsorganisaties en -instituten, patiëntenorganisaties, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en andere ziekenhuizen en universiteiten. In het voorjaar van 2016 houdt het ACHC een openingssymposium.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top