Finance

WNT-debat laait op

Ruimhartige uitzonderingen op de WNT-2 of juist verplichte loondienst voor bestuurders en medisch specialisten? Het debat over topsalarissen in de zorg laai top nu NVZ en vakbond FNV de degens kruisen.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, die op 27 januari debatteert over de WNT, uit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) haar zorgen over de aanscherping van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Op grond van de WNT2 mogen zorgbestuurders straks niet meer dan een minister verdienen, hetgeen neerkomt op 179 duizend euro maximaal. Volgens de NVZ komt daarmee de bestuurbaarheid van ziekenhuizen in het geding.

Toptalent vasthouden

“De extra verlaging van de norm is te fors gelet op de arbeidsmarkt waarop ziekenhuizen moeten concurreren voor het aantrekken van bestuurders, maar ook om hun toptalenten vast te houden", aldus de NVZ. Een bestuursfunctie in de ziekenhuizen zou met name niet langer interessant zijn voor zware bestuurders uit andere sectoren en medisch specialisten, die zolang ze geen bestuurlijke functie vervullen niet onder de WNT vallen. Om deze situatie voor te zijn pleit de NVZ voor de mogelijkheid om ‘ruimhartige uitzonderingen’ te maken op de WNT2.

Wereld op zijn kop

Vakbond FNV Zorg & Welzijn reageert fel op de brief van de NVZ. “De NVZ zet de wereld op zijn kop”, aldus Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “De WNT is juist ingevoerd om excessieve beloningen en ontslagvergoedingen tegen te gaan. Op deze manier bepalen de medisch specialisten de norm van de bestuurderssalarissen, dat is de omgekeerde wereld. We moeten met zijn allen de zorg betaalbaar houden, daar moeten ook medisch specialisten en andere bestuursleden aan bijdragen. Waarom zouden ze meer moeten verdienen dan de minister die eindverantwoordelijk is voor de hele zorg? Medisch specialisten en bestuurders moeten, net als al het andere ziekenhuispersoneel gewoon in loondienst komen.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

27 januari 2016

WNT-2 bedreigt bestuurbaarheid ziekenhuizen?

De invoering van de Wet normering topinkomens-2 (WNT-2) is een gevaar voor de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en vormt zo een bedreiging voor de kwaliteit van zorg? Is dat zo? Ernstig te betwijfelen. 179.000 euro is een prima salaris waar genoeg maatschappelijk betrokken en kundige bestuurders voor willen gaan. Ja, niet uit de gelederen van het old boys network. Maar zitten we daar nog op te wachten? We maken te veel mee dat zogenaamde topbestuurders er een rotzooitje van maken en dan vertrekken met een riante regeling (de goede niet te na gesproken). 'vrijwel onmogelijk om medisch specialisten te interesseren' > so what? 'Wat het besturen van ziekenhuizen met name zo complex maakt, is het werken met vrijgevestigde medisch specialisten en het medisch specialistisch bedrijf' > mogen zich ook eens op hun positie bezinnen en gewoon meedoen met het streven naar een maximale kwaliteit van zorg > samenwerken en tot consensus komen met de bestuurders van hun ziekenhuis en samen een echte gesprekspartner zijn richting vaak nu 'te arrogante' zorgverzekeraars? Beter niet uitzonderingen op de WNT-2 toe staan maar met een minister als Plasterk vrees ik dat we weer 'de mist in gaan'.

Wulf van Loenen

27 januari 2016

Citaat uit het bewuste artikel: 'Een bestuursfunctie in de ziekenhuizen zou met name niet langer interessant zijn voor zware bestuurders uit andere sectoren en medisch specialisten, die zolang ze geen bestuurlijke functie vervullen niet onder de WNT vallen:
We zitten in een overgang van oud (voldoening uit geld) naar nieuw (voldoening uit werk) en het is nog heel even wachten op die nieuwe lichting. Heel vervelend als we in die tussentijd nog afhankelijk zouden zijn van zware (veel geld vragende) bestuurders., maar er gloort licht.

Top