Tech

Ook Erasmus MC kiest voor EPD ChipSoft

Ook Erasmus MC kiest voor EPD ChipSoft

Het Erasmus MC in Rotterdam gaat in zee met fabrikant ChipSoft voor de invoering van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier. In december kozen ook vier Rotterdamse ziekenhuizen, die samenwerken binnen de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’, al voor HiX, het geïntegreerde EPD/ZIS van ChipSoft.

Erasmus MC had een nieuw EPD c.q. Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) vanwege verouderde systemen, die termijn niet meer worden ondersteund. Daarnaast is het Erasmus MC druk bezig met de realisatie van het nieuwe gebouw, waarvoor verdere digitale ondersteuning nodig is.

Reputatie

David Voetelink, lid raad van bestuur van het Erasmus MC, licht de keuze voor Hix toe met een verwijzing naar de goede reputatie van ChipSoft voor wat betreft kwaliteit en tijdige levering. “De raad van bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de zorgsuite ruim voor de verhuizing naar de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen.”

Hans Mulder, CEO van ChipSoft, zegt uit te kijken naar de samenwerking met het grootste academische ziekenhuis van Nederland, temeer daar ook andere ziekenhuizen in de regio recentelijk voor ChipSoft hebben gekozen. “Bijna alle ziekenhuizen in de regio Rotterdam werken met HiX of gáán werken met HiX, waardoor Erasmus MC veilig en snel patiëntgegevens met die instellingen kan uitwisselen”, zegt Mulder. De go-live van HiX staat gepland voor medio 2017.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top