ACTUEEL

VUmc en AMC stappen dit jaar nog naar ACM om fusie

VUmc en AMC stappen dit jaar nog naar ACM om fusie

Het VU medisch centrum (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) doen een hernieuwde poging tot een bestuurlijke fusie. Op hun verzoek buigt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zich hier momenteel over. De twee umc's willen bovendien nog dit najaar een fusieverzoek indienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Zodra de NZa heeft besloten of belanghebbenden zoals ondernemingsraden, patiëntenraden en zorgverzekeraars voldoende in staat zijn gesteld om een oordeel te geven over de plannen, stappen VUmc en AMC naar ACM. Die zal onderzoeken of de mededinging in de zorg voldoende gewaarborgd blijft als de twee umc’s fuseren. VUmc en AMC hopen dat ACM het traject rond de jaarwisseling zal afronden, zodat zij in 2017 bestuurlijk kunnen fuseren, aldus Frank van den Bosch, hoofd communicatie bij het AMC.

Het VUmc en AMC willen al langer fuseren, maar de ACM keurde dit voornemen in het voorjaar van 2014 af. Het belangrijkste juridische argument dat de ACM aanvoerde, was dat de ziekenhuizen pas met elkaar kunnen samengaan als ze beide een zelfstandige rechtspersoon zijn. Het VUmc zat toen nog samen met het VU in een stichting. Inmiddels heeft het VUmc zich losgemaakt van de Vrije Universiteit en is een zelfstandige stichting per 1 januari. Daarmee is de weg formeel vrijgemaakt voor een fusie.

EVA

De afgelopen jaren zijn de twee Amsterdamse umc’s al meer gaan samenwerken. Zo hebben zij een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier in gebruik genomen: het EPD-VUmc (EVA). VUmc en AMC verwachten door samen te gaan op hun kernactiviteiten de lat hoger te leggen, liet VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos eerder al weten. Het gaat volgens hem om "betere zorg, beter onderzoek, beter onderwijs, betere opleidingen". De twee umc's verwachten samen "op onderdelen" bij de wereldtop te kunnen behoren.

Jan Hol, directeur communicatie van het VUmc, vertelde tijdens een bijeenkomst van Meltwater over marketing in de zorg over de gevolgen van de voorgenomen fusie.  Volgens hem tekent zich in de aanloop ernaartoe bij de twee umc’s een duidelijke rolverdeling af. "Er is sprake van verdergaande segmentatie. Alles wat met oncologie en neurologie te maken heeft, neemt het VUmc op zich." Wat de raad van bestuur betreft, wordt ook bewegen op termijn geconcentreerd op de Boelelaan, waar het VUmc staat. Het AMC, aan de andere kant, richt zich in de samenwerking steeds meer op onder meer trauma’s, vrouw/ kind en hart/vaten.

De twee umc’s praten ook over gezamenlijke doelen, volgens Hol van het VUmc, zoals de vorming van een zogeheten 'huis voor gezond leven'. Dit moet worden gezien als een tegenhanger van een centrum voor ziekten, dat ziekenhuizen traditioneel zijn, volgens Hol. "De financiering van ziekenhuiszorg is nu nog gericht op het behandelen van ziektes, niet op preventie. Maar het zou beter zijn voor de volksgezondheid als we mensen zouden stimuleren om niet ziek te worden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top