Tech

Stichting Grouper moet uniformiteit in declaratieproces brengen

Groupers, de applicaties die dbc-codes toekennen aan verleende zorg, worden voortaan beheerd en gefinancierd door een aparte stichting, Stichting Grouper. Dit moet leiden tot meer uniformiteit en minder administratieve lasten.

Medio 2015 kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de financiering en beheer van de groupers over te dragen aan private partijen. Daarop richtten (branche)verenigingen voor medisch specialistische zorg (ActiZ, Fenac, NFU, NVZ, Revalidatie Nederland, ZKN en Zorgverzekeraars Nederland) 'Stichting Grouper' op.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een grouper is een applicatie die zorgproductcodes (dbc-codes) toekent aan verleende zorg. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving met door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen. Met een toegekende zorgproductcode kunnen ziekenhuizen en zorgorganisaties verleende zorg declareren.

De overdracht op 1 januari 2016 van de groupers naar Stichting Grouper is succesvol verlopen, zo laat de NZa weten. "Een mooi samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, waarbij partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om de keten efficiënt in te richten", zegt ook de voorzitter van de Stichting Grouper, Vincent Buitendijk. "Een oogst van maanden werk."

Uniformiteit

Declareren en het bepalen van 'het onderhanden werk' (OHW) via een uniforme grouper levert twee voordelen op: uniformiteit én minder administratieve lasten. Het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de groupers verzorgt VECOZO – in opdracht van de Stichting.

Via het VECOZO-portaal onderhouden zorgaanbieders zelf hun aansluitgegevens voor toegang tot de 'declaratie grouper'. Sinds voorjaar 2016 leveren zorgaanbieders via dit VECOZO-portaal aanvullende OHW-bestanden. Het onderhoud verzorgt CSC Healthcare Group, als onderaannemer van VECOZO.

De kosten van beheer, onderhoud en doorontwikkeling neemt Zorgverzekeraars Nederland voor zijn rekening.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top