HRM

Franciscus wil meer vrouwelijk talent in topfuncties

Roos van Erp-Bruinsma, voorzitter raad van bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland, heeft het Charter Talent naar de Top ondertekend op Internationale Vrouwendag. Dit charter heeft tot doel een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent naar topfuncties te bereiken.

Met het charter wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een meer evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties. Franciscus Gasthuis & Vlietland gaat de komende drie tot vijf jaar concrete maatregelen nemen om vrouwelijk talent te binden. Roos van Erp-Bruinsma heeft het getekend om het ziekenhuis scherp te houden en de doorstroom van vrouwen te blijven bevorderen.

Elk jaar organiseert Stichting Talent naar de Top een ontbijt voor vrouwen en mannen in topposities ter ere van Internationale Vrouwendag. Dit jaar draaide de bijeenkomst om de vraag waar de grootste kansen en zorgen liggen waar het gaat om de doorstroom van vrouwen naar de top en hoe samengewerkt kan worden om die doorstroom te bevorderen. De belangrijkste drijfveer zou volgens het ziekenhuis niet moeten liggen in wel of geen wetgeving, maar de wil om als bedrijfsleven het vrouwelijk talent in Nederland optimaal in te zetten.

Het charter is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top