ACTUEEL

15 procent patiënten bij opname al ondervoed

Bijna 15 procent van de mensen die worden opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen is bij binnenkomst al ondervoed. Onderzoek onder ruim een half miljoen patiënten door onder meer de Stuurgroep Ondervoeding, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en VUmc, afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen, heeft dat uitgewezen.

Wel zijn er grote verschillen tussen de verschillende ziekenhuisafdelingen. Het percentage ondervoede patiënten varieert per medisch specialisme van 2 tot 38 procent. Bij specialismen als geriatrie, oncologie, inwendige geneeskunde en gastro-enterologie komt ondervoeding het vaakst voor. Deze patiënten liggen daardoor 1,4 dag langer in het ziekenhuis.

Ondervoede patiënten herstellen langzamer en hebben meer en ernstiger complicaties, stellen de wetenschappers. Zij krijgen te maken met een verminderde spiermassa met als gevolg een afname van de algehele conditie en een afgenomen hart- en longcapaciteit. Dit heeft onder andere een langere opnameduur en een verhoogd gebruik van medicijnen tot gevolg, wat toename van de ziekenhuiskosten betekent. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

16 maart 2016

Mijn zwager kamp al een maand met obstipathie, het zou iets ernstigs kunnen zijn zoals een afsluiting/gezwel in het maagdarm kanaal. Hij vermagert omdat hij minder binnen kan krijgen. Desondanks duurt het 3 weken voordat het doorsturen van de huisarts naar de specialist gestalte krijgt en dan weer 3 weken voordat er gelegenheid is voor echo's en darmscopie. Dan wachten op de uitslag. Dan denk je de donder dat je dan uiteindelijk vermagert en ondervoed op de verpleegafdeling komt. Met een snel traject vooraf voorkom je dat.

Top