ACTUEEL

Uitkomstcontractering levert CZ en Catharina prijs op

De afdeling Cardiologie van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ hebben de Value-Based Health Care(VBHC) Prize 2016 gewonnen voor het eerste langetermijncontract gebaseerd op kwaliteit op basis van uitkomsten. Het project werd gekozen uit een selectie van twaalf genomineerden.

Het project gaat uit van een meerjarencontract waarbij de vergoeding geschiedt op basis van de gemeten kwaliteit. Als de afdeling beter presteert, dan komt er geld bij, gaat het minder goed dan betaalt het ziekenhuis geld terug. Bij de beoordeling wordt onder meer gekeken naar sterfte, wondinfectie en de kwaliteit van leven van de patiënt. Beide partijen hebben een methode ontwikkeld die meet of de kwaliteit van zorg is verbeterd, gelijk is gebleven of is verslechterd. De beloning die wordt uitgekeerd wordt gebruikt om innovaties te financieren.

Het initiatief is volgens de jury een voorbeeld van een excellente samenwerking en heeft een enorm potentieel voor uitbreiding naar andere velden en medische condities.

Bekijk hier het interview met projectleider Daniela Schulz van het Catharina Ziekenhuis na afloop van de prijsuitreiking.


Excelence awards

Naast de prijs voor het Catharina Ziekenhuis en CZ kregen drie projecten een VBHC Excellence Award: Claudicationet, een open netwerk van fysiotherapeuten dat de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden wil verbeteren op basis van waardecreatie, won de Outcomes Award. The Dutch Living donor kidney exchange program, een programma waar levende nierdonoren aan patienten gekoppeld worden, is de winnaar van de Collaborationa Award.  

Het project ‘Elderly with End Stage renal disease’ van de afdeling Nefrologie van het St Antonius Ziekenhuis krijgt de Cost Effectiveness Award voor hun programma waarbij op basis van uitkomsten bepaald wordt of ouderen met een nierzekte nog geopereerd en gedialiseerd moeten worden, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van leven. 

Het is de derde keer dat de Value Based Health Care Prize is uitgereikt. Eerdere winnaars waren Meetbaar Beter (2014) en ParkinsonNet (2015).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top