Finance

Van Rijn komt met maatregelen tegen pgb-fraude

Van Rijn komt met maatregelen tegen pgb-fraude

Betere voorlichting voor pgb-houders en trainingen voor indicatiestellers om fraude te leren herkennen. Dat zijn de eerste maatregelen die staatssecretaris Van Rijn neemt om fraude met persoonsgebonden budgeten tegen te gaan. Daarnaast wil Van Rijn dat de weigeringsgronden landelijk uniform worden toegepast, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het pgb kunnen cliënten zelf hun zorg organiseren en inkopen. Het systeem geeft pgb-houders veel vrijheid, maar is ook gevoelig voor fraude gebleken. Mede naar aanleiding daarvan hebben de bewindslieden van VWS het programmaplan 'Rechtmatige zorg; aanpak fouten en fraude 2015-2018' aangekondigd. Dat moet de risico’s en de mogelijke maatregelen in kaart brengen. Afgelopen week verscheen het eerste verkenningsrapport, uitgevoerd door Bureau Wetgevingswerken.

Trainingen

Van Rijn benadrukt dat de keuzevrijheid voor de budgethouder behouden moet blijven. "Tegelijkertijd vind ik dat we op zoek moeten naar mogelijkheden om de positie van de budgetverstrekker te versterken", schrijft de staatssecretaris.

Om mensen met een pgb beter toe te rusten op het budgethouderschap Van Rijn een pilot met betere voorlichting. Met Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders, zal de staatssecretaris overleggen over een ondersteuningstrajecten voor (nieuwe) budgethouders.

Het rapport beveelt ook aan om indicatiestellers te trainen en te ondersteunen om foutieve/frauduleuze indicaties te voorkomen en herkennen. Van Rijn wil samen met de betrokken partijen nader bekijken hoe kennis overgedragen kan worden naar indicatiestellers bij gemeenten en zorgkantoren/zorgverzekeraars, en welke rol de VNG en ZN daarbij kunnen spelen.

Uniformering

De onderzoekers van Bureau Wetgevingswerken hebben verder gekeken naar de weigeringsgronden voor pgb’s. "De weigeringsgronden voor het Wlz-pgb zijn inmiddels al aangescherpt", schrijft Van Rijn. "In de pgb-agenda voor de Wlz zal ik nader ingaan op de vraag hoe zorgkantoren deze weigeringsgronden landelijk steeds meer uniform kunnen toepassen."

Een landelijke aanpak moet er ook komen voor de handhaving en het toezicht bij zowel de landelijk als de lokaal opererende organisaties die kennis uitwisselen over pgb-fraude. "Dit ligt in lijn met een intensievere samenwerking tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), CIZ, NZa, IGZ, Belastingdienst, FIOD, Inspectie SZW en het OM in de Taskforce Integriteit Zorgsector. De VNG heeft zich vanaf 2016 bij het samenwerkingsverband gevoegd, zodat de genoemde organisaties de samenwerking met het gemeentelijk domein verder kunnen versterken."

Van Rijn komt in het najaar met een voortgangsreportage.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top