Finance

Den Haag eist subsidies terug wegens te hoog loon bestuurders

De gemeente Den Haag wil subsidies terugkrijgen van 25 publieke instellingen, vooral in de zorg en de huisvesting. In totaal 93 bestuurders verdienden in 2014 meer dan wettelijk toegestaan. Daarom moeten de organisaties het bedrag dat de top te veel verdiende, teruggeven aan de gemeente.

Het gaat om een totaalbedrag van 405.000 euro. Stichting Jeugdformaat moet ruim 49.000 euro inleveren, WoonZorgcentra Haaglanden wordt met ruim 41.000 euro gekort. Joods Maatschappelijk Werk verliest met terugwerkende kracht ruim 28.000 euro. Het laagste bedrag is 158 euro - dit moet de jeugd-ggz-aanbieder De Jutters terugbetalen. Het hoogste bedrag is bijna 600.000 euro. Het Medische Centrum Haaglanden (MCH) heeft de Wet normering topinkomens (WNT) met dat bedrag overschreden, volgens de gemeente Den Haag. Of het MCH dit daadwerkelijk moet terubetalen, hangt af van de uitspraak in een lopende hoger beroepsprocedure.

Het maximumsalaris bij publieke instellingen is gekoppeld aan het jaarsalaris van een minister. Dat is 178.000 euro. Den Haag heeft al eerder instellingen gekort. Het ging om acht kortingen over 2011, negen over 2012 en drie over 2013. Een paar organisaties vochten dat tevergeefs aan bij de rechter. Dat het voor 2014 is gestegen naar 25 instellingen, komt doordat het maximumsalaris is verlaagd. Instellingen die voldeden aan de oude norm, houden zich nu niet meer aan de grens

De nieuwe landelijke normen worden in het Haagse beleid direct toegepast, zonder overgangsrecht. In de WNT geldt dit overgangsrecht wel en mogen topfunctionarissen nog zeven jaar de norm overschrijden. "De Haagse gemeenteraad heeft er in december 2012 expliciet voor gekozen het overgangsrecht van de WNT niet over te nemen", schrijft wethouder Tond de Bruijn van Financiën. Om die reden moeten bestuurders van gesubsidieerde instellingen in de Hofstad sinds 1 januari 2013 al aan het WNT-bezoldigingsmaximum voldoen. (ANP/ Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top