ACTUEEL

Marchanderend Veilig Thuis Gelderland Zuid onder verscherpt toezicht

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben Veilig Thuis Gelderland Zuid, onderdeel van GGD Gelderland Zuid, onder verscherpt toezicht gesteld na gemarchandeer met wachtlijsten. Daarmee heeft de organisatie het vertrouwen van de inspecties “ernstig geschaad”.

Het verscherpt toezicht is op 22 april ingesteld en duurt maximaal zes maanden. De inspecties brachten medio oktober een bezoek aan Veilig Thuis Gelderland Zuid. Toen bleek dat Veilig Thuis Gelderland Zuid aan slechts acht van de 24 verwachtingen voldeed. De inspecties constateerden urgente verbeterpunten ten aanzien van het zicht dat veilig Thuis moet hebben op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens.

Wachtlijsten

Een verbeterplan heeft onvoldoende soelaas geboden, constateren de inspecties nu. De inspecties zijn met name ontstemd over de omvang van de wachtlijsten en de manier waarop ze daar door Veilig Thuis Gelderland Zuid over zijn geïnformeerd.

Aanvankelijk zou de wachtlijst eind november zijn weggewerkt. Tijdens een voortgangsbezoek in januari 2016 constateerden de inspecties dat er toch sprake was van een substantiële wachtlijst. Vervolgens bleek dat de omvang van de wachtlijst na een aanvankelijke daling toch weer toenam en dat zich zaken op de lijst bevonden die eerder niet waren gemeld. Bovendien ontvingen de inspecties medio april signalen dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de inspecties niet volledig zou hebben geïnformeerd over de wachtlijst.

Direct na deze signalen hebben de inspecties een onaangekondigd bezoek gebracht aan Veilig Thuis Gelderland Zuid. Tijdens dit bezoek bleek dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de afgelopen maanden een veel te positief beeld over de wachtlijst aan de inspecties heeft gegeven.

De inspecties stellen vast dat hiermee het vertrouwen van de inspecties in de aanpak en werkwijze van Veilig Thuis Gelderland Zuid ernstig geschaad is. Bovendien hebben de inspecties er onvoldoende vertrouwen in dat Veilig Thuis Gelderland Zuid de wachtlijst binnen redelijke termijn kan wegwerken zonder extra maatregelen te treffen.

Verwachtingen

De inspecties verwachten van de GGD Gelderland Zuid, als primair verantwoordelijke voor de kwaliteit van Veilig Thuis Gelderland Zuid, dat deze op zo kort mogelijke alle noodzakelijke maatregelen treft rond de wachtlijst en de eerder geconstateerde tekortkomingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top