HRM

Wijkverpleegkundige steeds vaker ook huishoudelijke hulp

Wijkverpleegkundigen helpen hun cliënten steeds vaker ook met huishoudelijke taken. Het uitvoeren van huishoudelijke taken gaat ten koste gaan van verpleegkundige taken, waarschuwt hoogleraar participatie en diversiteit Tineke Abma.

De overdracht van de thuiszorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015 is gepaard gegaan met flinke bezuinigingen. "Dat betekent dat er minder mensen zijn om het werk te doen. Wijkverpleegkundigen laten dat werk niet liggen. Dat is de aard van hun werk: zorgen", stelde Abma onlangs in Nieuwsuur.

Abma deed samen met VUmc, Amstelring Wijkzorg en Cliëntenbelang Amsterdam onderzoek naar de mogelijkheden voor zelfredzaamheid voor cliënten. Daarin besteedden de onderzoekers ook aandacht aan wat zij noemen "verborgen vrijwilligers werk".

Mantelzorg

Volgens Abma is de overheid er te veel vanuit gegaan dat zorgtaken wel opgepakt zouden worden door mantelzorgers. In de praktijk blijkt dat veel mensen die netwerken niet hebben. De netwerken die er wel zijn, zijn al zwaar belast. Nederland telt al vier miljoen mantelzorgers.

Actiz, de koepelvereniging van werkgevers in de verpleeghuiszorg en thuiszorg, benadrukt dat wijkverpleegkundigen onmisbaar zijn voor ouderen. Uit een rapport van het blad Binnenlands Bestuur bleek onlangs dat gemeenten veel geld overhouden op het zorgbudget, vooral op de uitvoering Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Staatssecretaris Martin van Rijn zou de gemeenten daarop moeten aanspreken, aldus Actiz.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top