Finance

Schippers gunt ggz opnieuw uitstel met jaarrekening

Schippers gunt ggz opnieuw uitstel met jaarrekening

Ggz-instellingen mogen de jaarrekening over 2015 uiterlijk deponeren op 1 december dit jaar. Minister Edith Schippers (VWS) verleent dit generieke uitstel op verzoek van GGZ Nederland, maar waarschuwt dat dit de laatste keer is.

De deadline was aanvankelijk 1 juni, maar GGZ Nederland waarschuwde in februari al dat veel organisaties dit niet gingen redden. Schippers erkent dit nu. Zij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de 'finalisering van de afspraken tussen zorgverzekeraars, ZN en GGZ Nederland over de controles over 2014 en 2015 is vertraagd'. Daarnaast heeft GGZ Nederland haar laten weten dat er onduidelijkheden en onzekerheden zijn rondom de declaraties en afrekening van de jeugd-ggz en de Wmo. Vanwege de cumulatie van beide punten heeft GGZ Nederland Schippers verzocht om de uiterste deadline voor het deponeren van de jaarrekening 2015 voor de ggz te verschuiven naar 1 december 2016.

"Daarom zal ik aan de instellingen die actief zijn in de geneeskundige ggz nog een maal generiek uitstel voor het deponeren van de jaarrekening verlenen", schrijft de minister. Wel stelt ze er vanuit te gaan dat 'dit de laatste keer is dat er een reden is tot generiek uitstel'. "Ik benadruk daarbij dat het nu aan partijen is om indachtig de bestuurlijke afspraken de zaken nu voortvarend op te pakken en ik zal in de toekomst dan ook geen generiek uitstel meer verlenen." Schippers noemt het 'teleurstellend' dat er opnieuw generiek uitstel nodig is in de ggz.

Oplossingen

In de sector zijn al langer problemen rond de financiële verantwoording. Zowel in 2014 als in 2015 heeft de ggz uitstel gekregen voor het deponeren van de jaarrekening. Er wordt gewerkt aan definitieve oplossingen. Afgelopen voorjaar liet de Nederlandse Zorgautoriteit weten de regels voor jaarrekeningen van ggz-instellingen te verruimen, onder de voorwaarde dat verzekeraars en zorgaanbieders onderling afspraken willen maken om problematische jaarrekeningen af te sluiten.

Volgens Schippers hebben ZN en GGZ Nederland in een bestuurlijk overleg op 13 april afgesproken om vóór 2017 de controleplannen (met de controlepunten en -normen) voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 vast te stellen. Met afspraken over de controles voor de genoemde jaren zou een belangrijke stap naar de mogelijkheid van horizontaal toezicht worden gezet.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marijke van Putten

10 mei 2016

Gunnen? Een probleem dat door de minister / VWS zelf mede gecreëerd is, maakt hen ook medeverantwoordelijk voor de oplossing!

Top