Finance

Ook ggz krijgt uitstel voor jaarrekening

Ook ggz krijgt uitstel voor jaarrekening

Aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen voor het inleveren van hun jaarrekening over 2013 uitstel tot 1 oktober. Het ministerie van VWS en NZa willen zo speelruimte creëren om een definitieve oplossing te vinden voor de problemen bij de jaarverantwoording in de ggz.

Net als de ziekenhuissector worstelt de ggz als gevolg van veranderingen in de financieringssystematiek met problemen bij de boekhoudkundige verantwoording van de omzet. Doordat dbc’s in de ggz vaak een lange looptijd kennen, hebben instellingen in de sector veel onderhanden werk, dat lastig in de jaarrekening te verantwoorden is. Daarbij zijn declaratienormen die voor behandelingen moeten worden aangehouden niet duidelijk genoeg.

Waarschuwing

Op grond van dit alles waarschuwde de beroepsvereniging van accountants NBA al in april dat accountants instellingen in de ggz geen goedkeurende verklaring kunnen geven. Dit heeft negatieve  gevolgen voor de financierbaarheid van ggz-instellingen als ook de feitelijke financieringskosten.

Om de problemen het hoofd te bieden hebben zorgverzekeraars, accountants en ggz-aanbieders  de laatste twee maanden geregeld om de tafel gezeten. Eén en ander heeft geresulteerd  in een plan van aanpak, dat de betrokken partijen nu met de achterban bespreken. “Voor een succesvolle en voortvarende implementatie van het plan van aanpak is een breed bestuurlijk commitment een noodzakelijke voorwaarde”, constateert Bas van den Dungen, directeur-generaal curatieve zorg, in een brief aan het  veld. “Tijdens de werkconferenties is afgesproken om de zomermaanden te benutten voor nadere bestuurlijke afstemming.”

Laatste concessie

Met het oog hierop krijgen ggz-aanbieders tot 1 oktober uitstel om hun jaarrekening af te ronden en bij het ministerie van VWS in te leveren. Normaal gesproken is de verplichte inleverdatum 1 juni. Van den Dungen waarschuwt dat dit een laatste concessie is. “Ik zal niet nogmaals generiek uitstel verlenen”, aldus Van den Dungen. “Dit kan betekenen dat  instellingen per die datum hun jaarverslag met een andere dan een goedkeurende verklaring moeten indienen.”  

Brancheorganisatie GGZ Nederland is blij met het uitstel. "Het geeft ons de tijd om de komende maanden verder te werken aan het plan van aanpak en de uitvoering voor te bereiden", aldus een woordvoerder. "We hebben er vertrouwen in dat als de samenwerking net zo constructief blijft dit de gewenste resultaten op gaat leveren."

Eind mei besloot VWS ook al om de ziekenhuizen uitstel te geven voor het inleveren van de jaarrekening. Zij hebben tot medio december de tijd om hun jaarrekening op orde te krijgen.  

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top