Finance

Accountant legt bom onder jaarrekening ggz

Accountant legt bom onder jaarrekening ggz

In navolging van de ziekenhuizen krijgen ook ggz-instellingen geen goedkeurende verklaring van accountants voor hun jaarrekening over 2013. Dat stelt beroepsorganisatie van accountants NBA in een aanwijzing, een zogenaamde 'Alert', aan haar leden.

De jaarrekeningen van ggz-instellingen bevatten te veel onzekerheden. De NBA adviseert leden om een verklaring met beperking af te geven bij de jaarcijfers van ggz-instellingen, of om af te zien van een oordeel.

Vergelijkbare situatie ziekenhuizen

Eerder waarschuwde de NBA voor problemen bij de controle van jaarrekeningen van ziekenhuizen. “De problematiek bij GGZ-instellingen is in belangrijke mate vergelijkbaar met de financiële situatie van ziekenhuizen en UMC's”, meldt de beroepsorganisatie van accountants op de website. “De declaratienormen die voor behandelingen moeten worden aangehouden zijn niet duidelijk genoeg. Behandelingen bij ggz's duren bovendien vaak langer dan reguliere medische behandelingen. Daardoor is er vaak sprake van veel onderhanden werk bij ggz-instellingen. Dat verhoogt de onduidelijkheid.”

Ingewikkeld DBC-systeem

“Aan deze situatie ligt een veelheid van factoren ten grondslag, die alleen gezamenlijk met alle partijen (ministerie van VWS, de zorgautoriteit, verzekeraars, accountants, banken en aanbieders) kan worden opgelost”, stelt GGZ Nederland in een persverklaring als reactie op het nieuws. GGZ Nederland hekelt de bekostiging van de ggz en het DBC-systeem. Deze zijn zo ingewikkeld geworden dat het praktisch onuitvoerbaar is. “GGZ Nederland pleit voor een ernstige versimpeling van het financierings-, controle- en verantwoordingssysteem en heeft ook een aantal initiatieven hiertoe in gang gezet”, meldt de branchevereniging.

'We zitten in fuik'

Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland: “Er zijn te veel onlogische verschillen in de inkoop en er worden te veel eisen gekoppeld aan declaraties en facturen die met terugwerkende kracht moeten worden ingevoerd. Nog steeds zijn niet alle contracten getekend. Je kunt niet met terugwerkende kracht je administratie aanpassen. Het is onmogelijk om aan al deze normen en eisen te voldoen. Het kost buitenproportioneel veel geld en tijd om die laatste procenten kloppend te krijgen. Als er niks verandert gebeurt dit volgend jaar weer, de transities naar de WMO en de jeugdwet maken het straks  allemaal nog ingewikkelder. Het ontbreken van goedkeurende verklaringen maakt het onmogelijk voor onze leden om in deze krappe tijd een lening te krijgen bij een bank, tenzij tegen hoge kosten. Dat is geld dat we in de zorg hard nodig hebben. We zitten in een fuik en we moeten er samen voor zorgen dat er beweging komt in deze situatie.”

In de NBA Alert nr. 32 van vrijdag 11 april geeft de NBA nadere uitleg.

 

Onder het motto 'Is uw organisatie NZa-proof?' belegt Skipr op 24 april 2014 een masterclass over de recente problemen rond de financiering en verantwoording in de ziekenhuizen. Voor meer informatie, klik hier.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top