Finance

Ziekenhuizen krijgen uitstel voor jaarrekening

Ziekenhuizen krijgen uitstel voor jaarrekening

Ziekenhuizen krijgen langer de tijd om hun jaarrekening over 2013 in te dienen. Minister Schippers maakte donderdag afspraken met onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) om een einde te maken aan problemen rond de jaarrekening van ziekenhuizen.

De afspraken maken de weg vrij voor goedkeurende verklaringen van de jaarrekeningen door accountants. Er komt een aanvullend onderzoek naar de declaraties van ziekenhuizen over 2012 en 2013. Ook hebben partijen afspraken gemaakt om de regels rond declaraties te vereenvoudigen. Minister Schippers schrijft dit donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdelijke oorzaak

De problemen kennen een tijdelijk en een structureel aspect. De tijdelijke oorzaak ligt in het feit dat ziekenhuizen in 2012 overgestapt zijn naar prestatiebekostiging, gekoppeld aan de invoering van een nieuw declaratiesysteem (DOT). Om te voorkomen dat ziekenhuizen louter door de overgang van een nieuw systeem in problemen zouden komen, is voor de jaren 2012 en 2013 een overgangsperiode met extra waarborgen ingesteld. De complexiteit van het overgangsmodel leidde ertoe dat accountants de omzetcijfers van ziekenhuizen te onzeker vonden om een goedkeuring aan de jaarcijfers te kunnen geven. Structureel is het beleid dat ziekenhuizen meer risico lopen in hun financiering, omdat ze nu niet meer afhankelijk zijn van budgetten, maar van hun omzet.

Nieuw onderzoek

Partijen hebben nu afgesproken dat ziekenhuizen op basis van de door de NZa vastgestelde normen een nieuw onderzoek uitvoeren naar hun declaraties over 2012 en 2013. Dit onderzoek wordt beoordeeld door een externe accountant. Als ziekenhuizen bij de uitvoering van het onderzoek op onduidelijkheden stuiten over hantering van regelgeving, dan doet de NZa hierover een uitspraak.

Vereenvoudigen

Vervolgens vindt een beoordeling plaats door een onafhankelijke externe expertgroep. Als er foutieve declaraties worden gevonden, maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken over de verrekening daarvan. Wanneer er aanwijzingen zijn voor fraude, kunnen de NZa en het Openbaar Ministerie hun bevoegdheden op het gebied van toezicht en vervolging toepassen. Verder worden er afspraken gemaakt om de regelgeving rond declaraties te vereenvoudigen, zodat de problemen in de toekomst zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

Macroniveau

Gevolg van de afspraken is dat ziekenhuizen tot 15 december 2014 krijgen voor het indienen van hun jaarrekening 2013. Ander gevolg is dat eventuele inzet van het macrobeheersingsinstrument (MBI) over 2012 en 2013 niet per 1 december 2014 kan worden vastgesteld, maar uiterlijk in februari 2015. Het MBI is bedoeld om overschrijdingen in de ziekenhuiszorg op macroniveau terug te kunnen vorderen.

Tevreden

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is tevreden met de afspraak met de NZa, VWS en de zorgverzekeraars om de onduidelijke regelgeving over declaraties op te lossen. Het gaat om duidelijkheid zowel voor de toekomst als over de jaren 2013 en 2012.

Gehoord

Alle betrokken partijen erkennen dat het proces en de keten van regelgeving, declaratie en controle, verantwoording en toezicht beter op elkaar afgestemd moeten worden. NVZ voorzitter Yvonne van Rooy: “Het is heel goed voor de sector dat er overeenstemming is bereikt over een oplossing. Daarbij voelen we ons als ziekenhuizen gehoord over het zeer ingewikkelde declaratiesysteem”. (bron: ANP/Skipr)

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

23 mei 2014

Per ziekenhuis enkele steekproeven en op basis daarvan een vaststelling dat het met de rest ook wel goed zal zitten?

Of bij verschillen toch nog even verder doorzoeken of er in de aannames bij de steekproef fouten zijn gemaakt?

En wanneer er geen andere informatie uit komt, dan vervolgens extrapoleren?

Ik ben benieuwd welke ziekenhuizen in december tevreden zijn met de uitkomst.

r. m. dalmijn

23 mei 2014

En is over een halfjaar de rechtmatigheidstoets dan wel op orde. Waar is overigens de marktmeester in dit geheel? Ben benieuwd wat de danmalige NZa bestuurder tijdens het parlementair onderzoek gaat betogen. Overigens zouden er nu kamerleden zijn die ook maar iets van de miljardendans rond ziekenhuizen snappen? Maar de Minister buigt zich alweer over antibiotica en dokters terwijl de kuikens rustig door slikken.

D G o

24 mei 2014

De ziekenhuisbestuurders begrijpen er al helemaal niets van, laat staan de leden van de 2e Kamer.

Geert De Kousemaeker

25 mei 2014

Ik hoop oprecht dat dit zorgt voor de T in de DOT en een complexiteit reductie gaat geven. Maar vrees de nieuwe en aanvullende eisen lezende dat het gehele jaarrekening traject voor de ziekenhuizen over 2013 nu weer opnieuw begint met een net ander verantwoordingskader. Dus dubbel werk tegen nieuwe normen waarmee retrospectieve vergelijkingen niet meer mogelijk zijn.
Dus iig goed nieuws voor de accountants maar of het voor de ziekenhuizen nu zo goed is weet ik nog niet.

Dus waar mijn oprechte hoop is dat er meer transparantie & reductie van complexitiet en administratieve last komt, vrees ik voor iets met regen en drup.
Duimen dat ik ernaast zit

Top