HRM

Vijftien procent werknemers meldt chronische aandoening niet

Het overgrote deel van de werknemers verwacht dat de werkgever goed zal omgaan met het bekendmaken van een chronische aandoening. Toch heeft nog 15 procent medewerkers zijn of haar aandoening niet bij de werkgever gemeld. Van de werkgevers verzwijgt 12 procent de eigen chronische aandoening.

Dit blijkt uit een onderzoek van GfK Nederland in opdracht van Fit for Work, uitgevoerd onder 500 medewerkers en 251 werkgevers. Het onderzoek is gedaan in aanloop naar de EU conferentie die Fit for Work samen met de Sociaal-Economische Raad (SER) organiseert op 25 mei aanstaande.

Eén op de drie werkende Nederlanders heeft een chronische aandoening. Medewerkers met een chronische aandoening kunnen vaak met aanpassingen uitstekend doorwerken, zoals flexibele werktijden en de mogelijkheid thuis te werken. Zestig procent van de medewerkers verwacht dat werkgevers bereid zijn aanpassingen te doen. Dit komt overeen met de opvatting hierover van werkgevers (61 procent) in dit onderzoek. 17 procent van de werkgevers zegt niet bereid te zijn tot aanpassingen.

Van collega’s wordt iets minder flexibiliteit verwacht. 55 procent van de weknemers verwacht dat collega’s werkzaamheden willen overnemen, tegenover 57 procent van de werkgevers

Eisen

Ongeveer een vijfde van de werknemers zegt een aandoening niet te zullen melden als die hun treft. De helft van deze mensen ziet het nut van melden niet in: "Mijn werkgever kan daar niks mee." Medewerkers zijn ook bang voor negatieve gevolgen voor de eigen loopbaan of dat ze hun baan kwijt raken bij een reorganisatie.

Schaamte speelt ook  een rol, stellen de onderzoekers. Mogelijk spelen hogere eisen die worden gesteld aan medewerkers een rol. De helft van de medewerkers zegt dat de eisen die worden gesteld aan de gemiddelde medewerker het afgelopen jaar zijn toegenomen. Vier op de tien werkgevers in dit onderzoek zeggen hetzelfde.

Vangnet

"Mensen die een kwaal krijgen hebben geen langdurig financieel vangnet zoals vroeger", zegt Paul Baart, voorzitter van Fit for Work Nederland, "daarom is het belangrijk dat iemand met een chronische aandoening door kan blijven werken. Medewerkers die graag door willen werken lopen helaas vaak tegen muren aan, zoals een leidinggevende of een arts die niet weten wat ze kunnen doen."

Fit for Work wordt geleid door het Centrum Werk Gezondheid en ondersteund door AbbVie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top