ACTUEEL

VPHuisartsen in cassatie bij Hoge Raad voor LSP-zaak

VPHuisartsen heeft een cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad inzake het Landelijk Schakelpunt (LSP). Naar eigen zeggen zijn de drijfveren van de brancheorganisatie "de bescherming van het beroepsgeheim, de privacy van patiënten en daarmee de vraag naar de rechtmatigheid van het LSP".

Eerder stelden in een rechtszaak de rechtbank Midden-Nederland en in hoger beroep het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden VPHuisartsen in het ongelijk. Daarmee leek voor de VPHuisartsen de kous af, ondanks het feit dat er in hun ogen een aantal principiële rechtsvragen onbeantwoord bleven. Maar mede op aandringen van VPH-leden en enkele maatschappelijke organisaties zoals Privacy First, heeft de projectgroep Pro Bono Connect van het Nederlands Juristen Comité van de Mensenrechten de mogelijkheid van cassatie onderzocht. Na de beoordeling van de ontvankelijkheid van VPHuisartsen, duurt het volgens de beroepsogranisatie naar verwachting anderhalf jaar voordat de Hoge Raad tot uitspraak komt.

In een reactie laat de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), dat het systeem voor gegevensuitwisseling ontwikkelt, weten de cassatie te betreuren. Volgens VZVZ heeft het hof in een duidelijk arrest het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland bekrachtigd; namelijk dat zij volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving handelt. Om die reden ziet VZVZ de behandeling in cassatie met vertrouwen tegemoet. De gegevensuitwisseling via het LSP is "in het belang van de (verbetering van de) kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt".

Onvrede

VPHuisartsen is als beroepsorganisatie in 2009 opgericht mede vanuit onvrede over de gevolgen van de geplande invoering van het LSP – de infrastructuur voor uitwisseling van vertrouwelijke medische patiëntgegevens – ten aanzien van de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim van artsen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top