Finance

Van Rijn schrapt bezuiniging half miljard op langdurige zorg

Van Rijn schrapt bezuiniging half miljard op langdurige zorg

De geplande bezuinigingen uit het regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Dit heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bekendgemaakt.

Van Rijn laat in een persverklaring weten wil dat wat hem betreft nu alle aandacht uitgaat naar "liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen", om op die manier de zorg voor ouderen verder te verbeteren. Van Rijn: "De zorg voor onze ouderen en gehandicapten en het werk van hun verzorgenden zijn zeer waardevol. Zij verdienden onze volle steun. Daar gaan we door met de investeringen die vorig jaar zijn ingezet en zetten we een punt achter de bezuinigingen op de langdurige zorg."

"We hebben de laatste jaren veel veranderd. Zodat de ondersteuning thuis past bij wat mensen nodig hebben. Zodat de wijkverpleegkundige de zorg thuis kan geven die zij nodig vindt. En de verpleeghuiszorg kan beter en moet dus beter. Tegelijk moest de zorg ook financieel weer gezond worden. Dat is gelukt: de zorg is klaar voor de toekomst. Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk merken. De besparing van een half miljard gaat daarom niet door. We zijn klaar met bezuinigen en klaar voor de toekomst."

Investering

Vorig jaar schrapte Van Rijn ook al een bezuiniging van 45 miljoen op de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2016. In plaats daarvan startte hij een forse investering in de verpleeghuizen. Dit jaar is daar een bedrag van 140 miljoen euro extra voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro extra.

Vorig jaar schrapte Van Rijn ook al een bezuiniging van 45 miljoen op de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2016. In plaats daarvan startte hij een forse investering in de verpleeghuizen. Dit jaar is daar een bedrag van 140 miljoen euro extra voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro extra. Dit jaar geeft het kabinet 19,6 miljard euro uit in het kader van de Wlz. Jaarlijks zal dit oplopen, tot 21,6 miljard euro in 2020.

Het schrappen van de bezuiniging van 500 miljoen wordt voor 400 miljoen betaald vanuit de algemene middelen. De resterende 100 miljoen wordt betaald met financiële meevallers op de VWS begroting voor langdurige zorg. De lage rentestand voor de financiering van gebouwen van zorginstellingen leidt tot de voornaamste meevaller.

Weerstand

Tegen de geplande bezuiniging was veel weerstand in de sector. Zo riep brancheorganisatie ActiZ het kabinet vorig jaar op om de bezuiniging te schrappen. Recent boden cliënten en medewerkers uit de langdurige zorg een petitie aan de Tweede Kamer van deze strekking aan. ActiZ laat in een reactie weten "blij" te zijn dat de acties die zij samen met cliëntenorganisaties heeft gevoerd tegen deze bezuiniging, effect hebben gehad. Nu kunnen tienduizend mensen in de branche hun baan behouden, volgens de organisatie, die dit goed noemt voor de werkgelegenheid, maar "vooral goed voor de kwaliteit van de zorg en dus voor mensen die in een verpleeghuis wonen".

Als gevolg van de bezuinigingen in de ouderen- en thuiszorg zijn er volgens ActiZ tot nu toe al 37 duizend banen in verzorgings- en verpleeghuizen verloren gegaan. Jan de Vries, algemeen directeur ActiZ: "Wat ons betreft, is de zorg voor kwetsbare mensen in verpleeghuizen ook niet iets om op te bezuinigen. Wij willen juist investeren in kwaliteit en aan de slag met de beoogde verbeteringen in verpleeghuizen, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van mensen die steeds zwaardere zorg nodig hebben."

Ook ouderenbond ANBO is blij dat Van Rijn de geplande bezuiniging terugdraait. "Fantastisch nieuws", noemt directeur-bestuurder Liane den Haan het besluit. "Staatssecretaris Van Rijn heeft gelukkig geluisterd naar de argumenten tegen verdergaande bezuiniging en zich enorm ingespannen om deze van tafel te krijgen. Wij zijn erg blij dat hem dit is gelukt. De langdurige zorg stond onder te veel druk, en deze kortingen konden daar niet bovenop komen. Juist nu er meer wordt ingezet op persoonsvolgende zorg in verpleeghuizen is het van groot belang dat er ruimte is voor innovatie en vernieuwing."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

V. Valk

11 september 2016

En mensen met psychische beperkingen vallen alweer buiten de boot! Daar valt immers geen verkiezingswinst mee te scoren...onzichtbaar.

Top