ACTUEEL

'Patiënt blokkeert tijdens gesprek met arts'

'Patiënt blokkeert tijdens gesprek met arts'

Patiënten missen regelmatig belangrijke informatie tijdens een gesprek met de dokter. De boodschap gaat langs hen heen of ze hebben niet alles gevraagd wat zij wilden vragen. Emoties spelen hierbij een belangrijke rol, blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis over artsbezoek, uitgevoerd door TNS NIPO.

Eén op de vier patiënten vindt het moeilijk vindt om te begrijpen wat de arts zegt. Ruim eenderde van de patiënten die de spreekkamer uitloopt, is de inhoud van het gesprek zelfs alweer vergeten. Emoties spelen een belangrijke rol in een zorgtraject, blijkt uit het TNS NIPO-onderzoek.Een kwart van de patiënten met negatieve emoties erkent dat deze invloed hebben gehad op de behandelkeuze.

Ondanks de soms heftige emoties bereidt deze groep zich niet meer of beter voor, blijkt uit het onderzoek. Zij maken weinig gebruik van hulpmiddelen om samen met de arts de jusite vervolstappen te bepalen, aldus de onderzoekers. Mensen kunnen bijvoorbeeld iemand meenemen naar het gesprek met de arts. Drie op de vijf mensen doet dit zelden tot nooit. Patiënten nemen het gesprek zelden op - een idee dat minister Schippers enkele maanden geleden voorstelde. Slechts 4 procent van de patiënten doet dit, terwijl bijna twee op de vijf het wel zou willen.

Spanning

"Patiënten krijgen tijdens het gesprek met de dokter een heleboel informatie", zegt Dianda Veldman, directeur patiëntenfederatie NPCF. "Maar die kunnen ze vanwege de spanning lang niet altijd verwerken. Wij raden patiënten aan van te voren goed na te denken wat ze willen weten." Patiënten moeten niet onderschatten wat voor impact een gesprek kan hebben op hen, zegt Mariska Koster, senior medisch adviseur bij Zilveren Kruis en in het verleden werkzaam als longarts. "Een goede voorbereiding op het doktersbezoek draagt bij aan de kwaliteit van het gesprek en zorgt ervoor dat arts en patiënt samen betere keuzes kunnen maken."

Om patiënt en arts te helpen ook in emotionele gesprekken de juiste keuzes te maken, introduceert Zilveren Kruis een online platform: 'Beter naar de dokter'. De content op het platform is ontwikkeld in nauwe samenwerking met huisartsen, specialisten en patiënten. Centraal staat een slimme vragenlijst, die samen met zorgprofessionals is vastgesteld. Met een speciale tool kunnen patiënten voor elk doktersbezoek hun persoonlijke vragenlijst maken (op de tablet, mobiel of op papier).

Met het platform stimuleert de zorgverzekeraar Nederlanders beter voorbereid hun zorgtraject te doorlopen. Het is belangrijk dat patiënten de diagnose goed begrijpen en de afweging van keuzes die gemaakt moeten worden, om het samen met de arts eens te worden over de vervolgstappen in het zorgtraject - iets waar minister Schippers (Volksgezondheid) belang aan hecht.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Rekers

17 juni 2016

Aandacht en opmerkzaamheid zijn cruciaal voor het effectief overbrengen van een boodschap. Veiligheid creëren, dat deel uitmaakt van gastvrijheid, vraagt een nieuwe noodzakelijke vaardigheid van artsen en behandelaren. Eerst observeren, kijken en echt luisteren, daarna de boodschap overbrengen. Er valt nog veel in te winnen.

Irèn Alders

18 juni 2016

Goed dat TNS-Nipo de huidige stand van zaken nog eens onderzocht heeft, aangezien vaak gedacht wordt dat "de patiënt" steeds mondiger wordt en het allemaal wel mee zal vallen. De situatie is nog steeds voor verbetering vatbaar zo blijkt. Ondanks het feit dat mensen veel mogelijkheden aangeboden krijgen om zich voor te bereiden op een gesprek met een arts, is het iets wat maar mondjesmaat gebeurt. En als men zich dan al voorbereid heeft en met een lijstje met vragen komt, is men vaak geneigd vragen over te slaan, omdat de dokter het al zo druk heeft. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de barrières die te overwinnen zijn, waardoor het ook zo complex is. Gelukkig richt veel onderzoek zich nu ook op het vergroten van inzicht in die barrières (en facilitators), waardoor oplossingen in zicht komen. Persoonlijke aandacht voor wat iemand belangrijk vindt, waar hij of zij zich zorgen over maakt en hoe je daar vragen over stelt is er een van, maar een belangrijk punt is hoe de mensen worden bereikt, die er iets aan hebben, op het moment dat het nodig is? Want juist op dát moment is spelen emoties een grote rol, die een rationele benadering in de weg zitten. Dit vraagt veel van zorgverleners, die zich daar ook terdege van bewust zijn, maar door tijdsdruk daar ook niet altijd voldoende rekening mee kunnen houden. Kortom: er spelen veel factoren een rol, een oplossing zal dan ook op meerdere terreinen gezocht moeten worden.

Maarten Kouwenhoven

19 juni 2016

Geweldig zo´n hulpmiddel.
Misschien is dit idee uit te breiden en ook de arts een tool te bieden waarmee hij/zij de taal van de patiënt gaat spreken.
Eric Berne (1910-1970), psychiater en de grondlegger van de Transactionele Analyse deed dat al. Hij schreef A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis. Daarin sprak hij de taal van de patiënt in plaats van de patiënt de taal van de dokter te laten begrijpen. Hierdoor luisterde hij beter en leerde hij van de patiënt.

Top