ACTUEEL

Spoedplan moet casemanagement dementie redden

Spoedplan moet casemanagement dementie redden

Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de overheid gaan met spoed een actieplan maken om de teloorgang van casemanagement bij dementie te stoppen. Namens de betrokken partijen gaat het platform Deltaplan Dementie vóór 30 juni concrete stappen formuleren.

Door de invoering van de wijkverpleging is in veel regio’s het casemanagement bij dementie op de tocht komen te staan. Alzheimer Nederland sloeg in februari alarm over de groeiende wachtlijsten. In sommige regio’s is er zelfs helemaal geen plaats meer voor deze persoonlijke vorm van zorg en ondersteuning bij dementie.   

In de huidige praktijk laten zorgaanbieders het casemanagement uitvoeren door wijkverpleegkundigen, met ontslag van gespecialiseerde casemanagers dementie als gevolg. Volgens Alzheimer Nederland  kunnen  wijkverpleegkundigen dit specialistische werk er onmogelijk bij doen. Wijkverpleegkundigen bedienen gemiddeld ruim 200 cliënten, een casemanager dementie heeft gemiddeld 50 cliënten.

Ook branchevereniging ActiZ toonde zich bezorgd. "Realisatie van het casemanagement vindt plaats in de context van de functie wijkverpleging binnen de ZVW, waar de transitie, ‘taakstellingen’ en inkoop hun sporen nalaten", aldus ActiZ. "De beschikbare ruimte staat soms in spanning met de wensen die voortvloeien uit de ‘zorgstandaard dementie’."

Recent onderzoek van bureau HHM laat bovendien zien dat er grote verschillen bestaan tussen regio’s. "Die verschillen zitten in de inhoud, het visie-model, de organisatie, de beschikbare ruimte en deskundigheid binnen de krappe kaders, de taken en rollen, de lokale en decentrale context, en in de oplossingen om de systeem-schotten te overstijgen."

Waardering

Ervaring leert dat dementerenden en hun naasten grote waardering hebben voor de steun en kennis die casemanagement biedt. Bovendien kan casemanagement blijkens onderzoek -mits goed georganiseerd- kosteneffectief zijn. “De constatering dat mensen op een wachtlijst staan voor casemanagement of dat de kwaliteit achteruit gaat, is dus zorgwekkend”, schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Met de andere betrokken partijen pleit ZN voor “gezamenlijk actie om uit de negatieve spiraal te komen”.

Stappen

De betrokken partijen willen behouden wat er is en gaan op korte termijn stappen zetten om te garanderen dat iedereen de zorg krijgt, zoals die is vastgelegd in de zorgstandaard dementie. “In sommige regio’s betekent dit herstellen wat er verloren is gegaan”, aldus ZN. “En in andere regio’s betekent dit nieuwe initiatieven opzetten om casemanagement bij dementie definitief te verankeren.”

Namens alle betrokken partijen neemt het Deltaplan Dementie nu het voortouw om vóór 30 juni een actieplan op te stellen. Hiermee willen de partijen aangeven welke doelen zij willen bereiken en welke acties ze op korte, middellange- en lange termijn gaan nemen om die doelen te bereiken. Uitgangspunt daarbij is: de noden van de patiënt en de zorg zoals vastgelegd in de huidige zorgstandaard dementie.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Cecile van Pottelberghe

21 juni 2016

Omdat velen die met dementie te maken krijgen al bekend zijn met en bij de wijkzuster c.q. wijkverpleegkundige, is het logisch dat mensen dan ook als ze dementieklachten krijgen die vertrouwde persoon daarvoor inschakelen. Misschien een beter plan om extra ruimte voor wijkzuster/wijkverpleegkundige te creëren en een goede samenwerking tussen hem/haar met de casemanager dementie die zij/hij kan consulteren als er hele specifieke vragen zijn. Wijkzuster/wijkverpleegkundige als generalist en consulent als specialist.

Jo van der Wilt

27 juni 2016

Zonder de steun van casemanagers zullen veel mantelzorgers hun taak veelal met meer moeite en met minder vreugde kunnen verrichten. Zo voorkom je overbelasting en ziekte bij de mantelzorgers. De casemanager is m.i. degene die preventief deskundige hulp kan bieden zodat de mantelzorger er weer tegen kan. Niet wegbezuinigen is mijn dringend advies. Een wijkverpleegkundige heeft niet de tijd om een uurtje met mantelzorger en hulpvrager in gesprek te gaan heeft heeft ook niet de daarvoor broodnodige specialistische kennis. Preventieve hulpverlening is vele malen beter dan hulpverlening achteraf. Voorkomen blijkt altijd nog beter dan genezen.

Top