ACTUEEL

Slingeland en SKB doen fusieaanvraag bij ACM

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd om te fuseren. De ACM beslist binnen vier weken of de fusie door mag gaan.

De Nederlandse Zorgautoriteit oordeelde onlangs al dat door de concentratie van de ziekenhuizen de cruciale zorg (spoedeisende hulp, acute verloskunde en cisisopvang ggz) niet in gevaar komen. Volgens het SZ zijn de ondernemingsraden, cliëntenraden, en overige medezeggenschapsorganen van de beide ziekenhuizen "op zorgvuldige wijze bij de voorbereiding van de fusie betrokken". Alle medezeggenschapsorganen hebben positief geadviseerd. Ook de overige belanghebbenden, bijvoorbeeld zorgverzekeraars en banken, zijn positief over de fusieplannen, aldus het SZ.

De twee ziekenhuizen maakten in december 2015 bekend te willen fuseren. Zij hadden dit voornemen enkele jaren eerder al, maar er was veel weerstand tegen de fusie in met name Winterswijk. Onder de bevolking leefde de angst dat het behandelaanbod in Winterswijk drastisch ingeperkt zou worden als gevolg van de fusie. Het SZ en SKB willen dat beide ziekenhuizen blijven bestaan na een fusie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top