ACTUEEL

Bestuurscrisis leidt tot verscherpt toezicht De Gelderhorst

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft De Gelderhorst in Ede onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie concludeert dat er in de huidige situatie geen sprake is van goed bestuur bij het landelijke woonzorgcentrum voor oudere doven.

De IGZ stelt dat er onvoldoende zicht is op de gevolgen van de recente wijzigingen op bestuurlijk niveau. Dit kan leiden tot risico’s voor het bieden van goede zorg.

De inspectie kreeg eind 2015 signalen over bestuurlijke onrust bij De Gelderhorst. Tussen Ondernemingsraad, Cliëntenraad, raad van toezicht en raad van bestuur bestaan grote verschillen van inzicht over de toekomstige koers. Deze aanhoudende onrust was reden voor de inspectie om nader te onderzoeken of er nog goede en veilige zorg wordt geleverd. Hoewel een inspectiebezoek in juni leerde dat de zorg op peil was, bleek er weinig tot niets te gebeuren  om de bestuurlijke patstelling te doorbreken.  

Op 4 juli deed de Ondernemingskamer uitspraak over de bestuurlijke situatie bij De Gelderhorst. De Ondernemingskamer bepaalde dat er een tijdelijk voorzitter van de raad van toezicht moest komen. Ook wordt er naast de bestuurder een extra bestuurder benoemd. Beiden hebben een beslissende stem.

De inspectie kan de effecten voor de kwaliteit en veiligheid van zorg als gevolg van de uitspraak van de Ondernemingskamer in deze fase niet inschatten. De inspectie stelt De Gelderhorst daarom per 4 juli 2016, voor een periode van vijf maanden, onder verscherpt toezicht.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top